Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Rob v.d. Plicht ‘hierheen’

Ds. Van der Plicht is predikant in de Dorpskerk in Moordrecht en sprak op zondag 27 juni 2021 in zijn gemeente De Stroom over Jesaja 55 en Johannes 7 de verzen 37 t/m 39.

Hierheen! Hier is water, voor ieder die dorst heeft.  Zo begint de tekst van  Jesaja 55. En in aansluiting daarop zegt Jezus in Johannes 7: Laat wie dorst heeft bij Mij komen en drinken!

Jezus spreekt die woorden op het Loofhuttenfeest. Een Joods najaarsfeest. Een week lang verblijft men  in zelfgemaakte hutjes met een open dak, om terug te denken aan de tijd van de woestijnreis. Ook toen was er een open blik naar de hemel, naar God, die voor hen had gezorgd. Tijdens het Loofhuttenfeest, waarin een deel van het leven in een hut plaatsvindt, wordt iedereen uit zijn of haar comfort-zone gehaald. Zoals wij de afgelopen anderhalf jaar – in de coronatijd – dat ook werden. Het heeft misschien ook wel tot nadenken aangezet. Nu het leven weer steeds meer zonder beperkingen is, is het een wezenlijke vraag of die  zegeningen ook worden gezien en gekoesterd? Of zijn ze binnen no-time weer heel vanzelfsprekend en zitten we weer in onze comfort-zone?

Laat wie dorst heeft bij Mij komen en drinken!   Ieder mens verlangt naar geluk, naar een zinvol leven. Wat geeft voor jou zin aan het leven? Wat lest voor jou de dorst echt? Jezus prikkelt ons om antwoord te kunnen geven op die vraag. Met de vraag: heb je nog iets om naar te verlangen in je leven? Ben je nog onderweg? Of ben je al  verzadigd en heb je God eigenlijk ook helemaal niet meer nodig? Ben je een reiziger op weg naar het hemelse Jeruzalem? Of draait het in je leven om het vergaren van steeds meer welvaart? Let wel: ook dat is een zegening waar wij dankbaar voor mogen zijn, maar de hamvraag is of je geluk er in ligt, of dat je ook zonder kan?

De dingen die niet echt essentieel zijn om zin aan het leven te geven noemt Jesaja ‘geld betalen voor iets dat geen brood is / je loon besteden aan iets dat niet verzadigen kan’. Jezus wijst op een alternatief: drinken bij Hem. Door je hart open te zetten voor Hem, je Hem eigen maken, zodat Zijn liefde in je leven kan binnenstromen door de Geest. Zoals je onderweg in de woestijn water onmisbaar is, zo is je in je levensreis de Heilige Geest een onmisbare levensbehoefte voor onderweg. Maar dan is het wel nodig dat we die Geest ook de ruimte geven. Door voor Christus open te staan. Daarom die vraag: ken je de bron van de Here Jezus zelf? De bron waaruit de Geest stroomt? Stroomt die bron in en door je leven? Of mis je die bron? Of is ze er misschien wel geweest, maar is ze verstopt geraakt, vervuild misschien?

De woorden van Jezus indrinken doet je van binnenuit veranderen. Water uit de bron van Jezus drinken zal je helemaal van top tot teen doen doordrenken en doen veranderen in een enorme stroom. Eerst drinken uit de bron die Christus is, en dan zelf een kanaal zijn, een rivier van levend water, die de bron waaruit je zelf put mag verbinden met anderen. Moeilijk? …. Het is de Geest die jouw hart doet vollopen en overstromen met Gods liefde. Het is Christus zelf die jouw Levensbron wil zijn en die jou tot kanaal maakt. Daarvoor heeft Hij zijn leven gegeven aan het kruis. Wat jij alleen maar hoeft te doen is je handen vouwen voor God, je hart openen voor God, om dan vanzelf je mond te openen voor God.

Die bron … bid ik u en jullie toe!

Naar het overzicht