Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Sparreboom ‘Geloven is immers doen’

Ds. Sparreboom, predikant in de Hervormde gemeente in Nieuwerkerk a/d IJssel, schreef de meditatie voor het oktober mummer van hun kerkblad 'Onderweg' over talenten. "Hij die de vijf talenten ontvangen had, ging weg en handelde daarmee en hij verdiende vijf andere talenten erbij. Evenzo verdiende degene die de twee talenten ontvangen had, er nog twee bij." Soms komt het voor dat we kostbare bezittingen uitlenen of in beheer geven aan anderen. Zé gaat het ook in de gelijkenis. De man uit de gelijkenis is een beeld voor Jezus Christus. Hij gaat op reis, bij zijn Hemelvaart, en belooft terug te komen. Wij leven in deze tussentijd, tussen komst en wederkomst.

De gelijkenis vertelt dat de man die op reis gaat zijn bezittingen in vertrouwen in beheer geeft aan zijn slaven. Hij deelt talenten uit. Er worden verschillende hoeveelheden uitgedeeld, maar ook degene die maar één talent in handen krijgt, heeft ontzettend veel gekregen. Zo heeft Jezus bij zijn heengaan de bezittingen van het Koninkrijk uitgedeeld. Het gaat bij de talenten niet om begaafdheden en mogelijkheden van de leerlingen, maar om de rijkdom van God, de gaven van de Heilige Geest, het evangelie van genade en vergeving.

Hoe beheren de slaven nu de bezittingen van hun meester? Dat wordt duidelijk bij de komst van de heer. Twee dienaren verdubbelen hun talent, ze gaan ermee aan het werk. Ze doen wat met hun talenten. De heer waardeert hun inzet positief en krijgen hun beloning: ze zijn welkom bij het feestmaal. Deze feestmaaltijd is een beeld voor de eeuwige heerlijkheid, de hemel. Nee, we kunnen de hemel niet verdienen door goede dingen te doen, maar de Here God kijkt wél naar onze daden.

Geloven is immers doen, zoals het jaarthema luidt. In het verhaal wordt dan gewezen op de man, die het talent van de meester begraaft. Deze man handelt uit angst voor de meester. Hij heeft een verkeerd beeld van zijn meester. Hij ziet de heer als een strenge en onverbiddelijke meester. Vreemd, want de man uit de gelijkenis wordt juist getekend als een royale meester, die oneindig vertrouwen in zijn dienaren schenkt. Hij laat al zijn bezittingen in hun handen over.

Wij kunnen het beeld van God hebben, dat Hij onverbiddelijk en genadeloos is. Dat beeld wordt gecorrigeerd: onze God geeft ons zoveel talenten om uit te delen aan anderen. In het geloof gaat het erom dat we het talent dat ons is toevertrouwd metterdaad gebruiken: geloven is doen!

 

 

Naar het overzicht