Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Sparreboom ‘Jezus is Overwinnaar’

Ds. Sparreboom schreef in de Onderweg, het kerkblad voor de Hervormde gemeente (wijk 2) in Nieuwerkerk a/d IJssel, het openingswoord over Pasen.

Dat Jezus Overwinnaar is, is voor menselijke ogen niet in één keer duidelijk. Integendeel: het lijden van de Heere Jezus Christus lijkt een afgang en zijn sterven aan het kruis op Golgotha het dieptepunt. Menselijkerwijs gesproken hebben de machten van de wereld het gewonnen toen Jezus aan het kruis hing. De duivel en het kwaad leken de grote overwinnaar te zijn. Zo wordt het tot op de dag van vandaag door velen gezien: dat Jezus aan een kruis sterft betekent dat Hij een verliezer is. Soms wordt het er zó ook bij gezegd: kijk maar om je heen hoeveel kwaad er is en hoeveel macht de duivel heeft! Wat heeft Zijn lijden en sterven aan het kruis nu veranderd in de wereld?! Géén overwinning, maar verlies!

In het geloof mogen we ánders kijken. Door het geloof zien we dat Jezus aan het kruis de machten en de krachten te schande heeft gemaakt. De machten van de wereld zijn in hun hemd gezet doordat Christus stierf aan het kruis. Aan het kruis heeft Christus laten zien, dat Hij Overwinnaar is over de zonde en de duivel. De apostel zegt dat Christus aan het kruis het 'handschrift dat tegen ons getuigde' heeft uitgewist. De Heere Jezus heeft aan het kruis de wet tot het einde toe vervuld. Vervolgens overwon Hij met Pasen ook de dood. In het geloof belijden we dat de dood geen macht meer heeft.

Dat betekent veel voor wie in Hem gelooft. Door het geloof in Christus zijn de Kolossenzen in de doop meegenomen in de beweging van Christus. Zoals een wagon automatisch wordt meegenomen door een locomotief is een gelovige die wordt gedoopt meegenomen in de beweging van Jezus Christus. Jezus is gestorven en begraven, maar Hij is door de dood heengegaan en Hij leeft in eeuwigheid. Hij is naar de hemel gegaan, waar Hij aan de rechterhand van God zit. Door de doop en door het geloof in Christus mag een christen delen in de overwinning die Hij heeft behaald. In geloof belijden we dat de dood door Christus' overwinning een doorgang is naar het eeuwige leven.

 

Naar het overzicht