Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Theunisse ‘mensen die dienen , worden herinnerd‘

Ds. Theunisse, predikant in de Hervormde dorpskerk in Zevenhuizen, opent het kerkblad met zijn eerste bijdrage sinds zijn komst vorige maand in Zevenhuizen.

Wat een indrukwekkend gebeuren: de begrafenis van de Engelse Queen Elizabeth II. Heel Londen, zelfs heel Groot-Brittannië, stond in het teken van haar uitvaart. We zagen enorme rijen mensen, marche rende matrozen en onvoorstelbaar veel ceremonieel. Onze koning Willem-Alexander kwam nog in beeld met koningin Maxima, prinses Beatrix en vele wereldleiders van dichtbij en verder weg. Zeventig jaar heeft Queen Elizabeth haar land en haar volk gediend met grote toewijding.

Niet alleen met haar 96-jarige leeftijd, ook met haar levenshouding was ze de ‘oma’ van de wereldleiders. Justin Welby, de aartsbisschop van Canterburry sprak in de afscheidsdienst in de St. Paul’s Cathedral de veelzeggende woorden: ‘Mensen die dienen worden herinnerd, terwijl zij die aan macht en privileges hechten, al lang vergeten zullen zijn’. Wat mooi als dat in je afscheidsdienst gezegd kan worden. Het doet me denken aan een geweldige uitspraak van Paulus over Jezus, waarschijnlijk geciteerd uit een oude hymne: Hoewel Jezus de gestalte van God had, hield Hij daar niet krampachtig aan vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte van een slaaf aan en werd gelijk aan een mens. En als mens heeft Hij zich vernederd tot in de dood – de dood aan het kruis. Daarom heeft God Hem hoog verheven. En Hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat. Met het doel dat elke knie zich voor Hem zal buigen en elke mond belijden: Jezus Christus is Heer! (Filip. 2: 6-11)

Dienen lijkt vaak zo’n onbelangrijke, weinig gewaardeerde bezigheid. Door te dienen kom je echt niet in de schijnwerpers van de wereld. Het geeft op voorhand meestal geen gevoel van voldoening, soms ook naderhand niet. Soms bekruipt de vraag je: waar doe ik het eigenlijk voor, dat dienen? Let dan nog eens goed op Jezus: Toen God in onze wereld kwam, werd Hij in Jezus een dienaar. Hij liet zien dat dienen het allerbelangrijkste is in het leven. Daar liet Hij zich niet van af brengen door verleiding, drukte of tegenwind. In deze dienst gaf Hij zelfs zijn leven voor ons aan het kruis. De indrukwekkende toewijding en dienstbaarheid van Queen Elizabeth weerspiegelt daar iets van. Zij probeerde gelovig en bewust haar Heer te volgen in het ambt dat zij droeg. Hoe zou de wereld eruit zien als meer grote en kleinere leiders zich zo zouden opstellen? God roept ook ons op concreet te laten zien dat we een dienende Heer volgen. Wie inzet op eigen macht, eigen privileges, eigen comfort, moet daar nog eens goed over nadenken. Die maakt verkeerde keuzes en zal snel worden vergeten, of zelfs in negatieve zin worden herinnerd. Het is kaf in de ogen van God, dat snel wegwaait met de wind van de tijd. Het heeft geen blijvende waarde. God zorgt intussen dat iedere liefdevolle, dienende daad bewaard blijft.

De verrijzenis van Christus is ook daar de verzegeling van. God bekroont Zijn Dienaar met de allerhoogste eer: Jezus is Heer! Gesterkt door de kracht en het voorbeeld van deze eeuwig levende Heer heeft Queen Elisabeth geleefd en gediend en is zij tenslotte gestorven. In Zijn Geest mogen wij ook wandelen, dienen ‘met hart en hand’. In een nieuw kerkelijk seizoen, als nieuwe dienaar van het Woord in deze gemeente, geïnspireerd door dit nieuwe jaarthema. In zijn brief aan de Korinthiërs sluit Paulus zijn indrukwekkende, lange betoog over de opstanding af met deze heel concrete aansporing: Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit tevergeefs zijn. (1 Kor. 15: 58) Dat is een rijke belofte voor iedere dienende daad, hoe klein en onbetekenend die misschien voor jezelf ook lijkt of voelt.

Naar het overzicht