Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Treep ‘de mens heeft waterzucht’

Zondagmorgen, 1 september jl., ging Ds. P. Treep voor in zijn thuis gemeente in de Ringvaartkerk in Nieuwerkerk a/d IJssel en hij sprak over Deuteronomium 24 en Lucas 14 ‘de genezing op de sabbat’.

Het was niet echt gezellig daar waar Jezus was. Het schuurde direct al toen Jezus was uitgenodigd op deze ontmoeting van een vooraanstaand man in Israël. Een goed gesprek op zo ’n avond was wat men gewend was. Een verdiepende avond met echte ontmoetingen waar men spreekt over God en of nog sterker wat hun leven daarmee te maken had. Maar de sfeer is anders en de uitkomst onverwachts.

Het is de aanwezigen alleen niet duidelijk wat. Dat terwijl iedereen snap dat je op zondag je koe of paard uit de waterput trekt. Daarop krijgt Jezus geen commentaar maar men weet ook dat er meer achter zit en iets anders bedoeld wordt. Jezus geneest de man met waterzucht en niemand gaat er tegenin. Maar wat stelde Jezus aan de orde? Wat is u leven met God en wat is God in je leven. Oud testamentisch gezien (Deut. 24) zou je zeggen: zie om naar de wezen, de weduwen en de zwakken in de samenleving. Met als onderliggende reden: ‘want u was zelf slaaf in het land Egypte’ en Ik ben het die vrijheid geeft. Het was een worsteling met de realiteit en verlangen naar verandering. Wat toen gebeurde zag de mens als straf op de zonde. Want als je je niet houd aan de wet dan straft God.

Dit wordt nu niet mee zo beleeft ook niet bij ziekte of rampen. Wel bij domme dingen zoals de grondslag voor de huidige klimaatsveranderingen. God zit niet achter het kwaad. Lucas vertelt als enige van de profeten deze gebeurtenis. Jezus ziet het aan en ziet de bekrompen mens die op zichzelf is gericht, bezig met de pikorde! Jezus zegt er is een andere werkelijkheid. Hij geneest een zieke maar dat is geen willekeurig mens maar gaat over alle aanwezigen en ook over ons. Hij geneest ons van de dood die we meedragen en ons zorg dragen. Jezus roept stop!! Je moet het niet proberen te verklaren en pakt ons waterzuchtigen bij de hand en geneest.

Naar het overzicht