Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Van den Akker ‘biddende bouwers'

Emeritus predikant ds. M.B. van den Akker schreef het openingswoord in ‘Onderweg’ het kerkblad van de Hervormde gemeente in Nieuwerkerk a/d IJssel en gaat daarin in op bouwer Nehemia.

De God van de hemel, Hij zal ons doen slagen, en wij, Zijn dienaren zullen opstaan en gaan bouwen' Nehemia 2: 20. Na een lange en gevaarlijke reis is Nehemia gearriveerd in de heilige stad Jeruzalem, de stad van Gods verkiezing, de stad van de vrede, een prachtige stad. Maar dat is niet wat hij aantreft bij zijn aankomst. Neen, Jeruzalem ligt in puin: afgebroken muren en verbrande poorten. Wat doet Nehemia? Hij roept de notabelen van zijn volk op om de handen uit de mouwen te steken en de muren van Jeruzalem te herbouwen. Maar tegelijk ook de handen te vouwen. Om alles in Gods hand te leggen.

En als allerlei spotters Nehemia willen tegenwerken, omdat ze uit zijn op eigen eer, laat hij zich niet intimideren. Nehemia is daarin een afspiegeling van Jezus Christus. Zijn leven was dienen, steeds de minste zijn. Dat vraagt Hij ook van Zijn volgelingen. Het antwoord dat Nehemia geeft aan de spotters is een belijdenis, een geloofsgetuigenis. Hij weet de God van Israël aan zijn zijde. 'God van de hemel zal ons doen slagen'. Ook wij worden vaak voor een schijnbare onmogelijkheid gesteld. De kerkelijke gemeente kan, in deze corona-tijd, er deplorabel uitzien. Slaat de kerkverlating toe? Staat de verbondenheid met de gemeente en met God niet op het spel? We mogen elkaar bemoedigen met de woorden van de tekst. We belijden onze eigen kleinheid en machteloosheid. Maar tegelijkertijd geven we hoog op van onze God, voor Wie niets onmogelijk is. Je ziet misschien als een berg op tegen de taak die op je schouders wordt gelegd, ook het komende seizoen. Verwacht het niet van eigen kwaliteiten, maar zie biddend omhoog naar Hem, Die machtig is te helpen. Neen, dat betekent niet dat je met je armen over elkaar mag gaan zitten.

Het geloof in Gods hulp en leiding schakelt onze inzet niet uit, maar juist in. Daarom voegt Nehemia aan zijn geloofsbelijdenis onmiddellijk toe: 'God van de hemel. Hij zal ons doen slagen en wij, Zijn dienaren, zullen opstaan en gaan bouwen'. We leren dat afhankelijkheid en verantwoordelijkheid zijn als twee brandpunten van een ellips. Zowel het één als het ander is nodig. We gaan het komende seizoen weer aan het werk en tegelijk belijden we: 'lk hef tot U, Die in de hemel zit, mijn ogen op en bidt.

Naar het overzicht