Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Van den Akker ‘Loof de Heere’

Ds. Van den Akker, emeritus predikant van de Hervormde Dorpskerk in Nieuwerkerk a/d IJssel  gaf onderstaande overweging mee in het laats verschenen nummer van het kerkblad ‘Onderweg’ voor de Hervormde gemeente in Nieuwerkerk a/d IJssel.

In deze periode van het jaar, waarin we de Reformatie herdenken, komt de vraag naar boven: wat zijn goede werken en welke plaats hebben die in het leven van het geloof. Bij alle discussies, lees ik in Psalm 147, dat het een goed werk is om de Heere te loven. Daar denken we over na in verband met de Dankdag. Het gaat op Dankdag in de eerste plaats om de HEERE. Om de Bron en Gever van alle goeds en niet om de gaven. De naam HEERE ziet vooral op de trouw van de HEERE, de God van het Verbond. Zijn trouw is geweldig en groot! David heeft de trouw en de goedertierenheid persoonlijk ondervonden in zijn leven.

Daarom: Loof de HEERE! Hebben wij Gods trouw ook mogen zien en ervaren in de achterliggende tijd, die beheerst werd door Covid 19? Hebben we door het geloof iets van Zijn trouw en goedheid geproefd? Dat Hij dwars door alles heen Zijn weg ging met ons? Is er daarom niet alle reden de HEERE groot te maken. Loof, de HEERE, mijn ziel. Danken gaat helemaal niet vanzelf. En zeker de HEERE danken niet. Er leeft in ons de onuitroeibare neiging alles aan onszelf toe te schrijven. Laten we onszelf daarop onderzoeken en ons ervan bekeren. Spreek, zing (desnoods met anderen) een goed woord van Hem!

Ja, en dan met al wat in mij is, met heel je hart. Maar, wie kan het? Daarvoor hebben we hartgrondige bekering, genade voor nodig. De hulp en de leiding van de Heilige Geest. De Geest weet mijn hart en mond in beweging te krijgen. Op dat ik de HEERE loof en prijs. Loof de HEERE mijn ziel en al wat in mij is. Verlangen we er zo met elkaar naar de HEERE hartelijk te loven?!

 

Naar het overzicht