Nieuwsbericht toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Van den Akker ‘Wacht op de kracht uit de hoogte.'

Emeritus predikant ds. M.B. van den Akker schreef het openingswoord in ‘Onderweg’ het kerkblad van de Hervormde gemeente in Nieuwerkerk a/d IJssel en kijkt daarin vooruit op Hemelvaart en Pinksteren.

Vlak vóór Zijn hemelvaart geeft Christus aan Zijn discipelen een opdracht: ‘Wacht op de kracht uit de hoogte.' Zij moeten naar Jeruzalem gaan om daar te wachten op de vervulling van de belofte van de Heilige Geest. En na de hemelvaart zien we de discipelen, met de moeder en broers van Jezus, in de bovenzaal in Jeruzalem, eensgezind volharden in het bidden en smeken. Jezus had immers beloofd: "Zie, lk zendt de belofte van Mijn Vader op u". De belofte van Mijn Vader. Ja, er zijn veel beloften gegeven, maar er is er één, waarop alle beloften uitlopen: de belofte van de zending van de Heilige Geest. Nu zou het niet alleen worden: God met ons, maar God in ons. Alleen zo kunnen de discipelen uitgezonden worden om te getuigen van Christus en Zijn werk.

.."totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden". 'Kracht uit de hoogte', dat is de naam van de Heilige Geest. "Aangedaan", dat woord doet ons denken aan je kleren. Christus doet het kleed van Zijn Geest aan bij Zijn discipelen als een profetenkleed. Zo werden ze gezonden om te profeteren, het Woord van God te verkondigen. De vrucht van de Geest, uitgestort op Pinksteren. Dat vrijmoedig spreken over Christus: komen wij voor Hem op en uit in een geestloze wereld, maar ook in onze omgeving en ons gezin? Toon ook door uw daden hoe rijk Christus is. Dat is Pinksteren. En weet: een gezonde christelijke gemeente, weet zich gezonden. Dan vloeit mijn mond steeds over van Uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. (Psalm 1 79: 86)

 

Naar het overzicht