Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Van den Akker ‘zie, Hij bidt’

Emeritus predikant ds. Van den Akker opent het mei nummer van het kerkblad van de Hervormde gemeente in Nieuwerkerk a/d IJssel met een meditatie over Handelingen 9: 1 Ib.

Van de sterke, zelfverzekerde Saulus die Jeruzalem verliet om de christenen te doden, is weinig meer over. Als een ontredderd, hulpbehoevend mens is hij, na zijn ontmoeting met Jezus Christus, Damascus binnen geleid. In de hoofdstraat vindt hij in het huis van ene Judas voorlopig een onderkomen. De discipel Ananias wordt, in een visioen, door de Heere naar Saulus gestuurd om hem op te zoeken. En tegen alle bezwaren van Ananias, zegt de Heere niet: 'maar Saulus is bekeerd' neen, hij zegt alleen: 'Want zie, hij bidt'. Had Saulus dat dan nog nooit gedaan? Natuurlijk wel. Stel u voor; een farizeeër die niet bidt. Natuurlijk heeft hij vroeger zijn gebeden opgezegd. Maar dat laatste was het nu juist: opgezegd! Als een uit het hoofd geleerde les. Maar gebeden, Gods aangezicht gezocht, daarvan was het in zijn leven nog nooit gekomen. Saulus is in principe levend gemaakt door de Heilige Geest. Dat betekent dat hij geestelijk is gaan ademhalen. Dat is bidden: 'Zie ,hij bidt'. Of, zoals het ook vertaald kan worden; hij is in gebed. Aanhoudend.

We leren bidden, als we leren zien hoe verdorven ons leven is. Hoe ik altijd maar weer mijzelf zoek en dat ten koste van Christus. Waar je dat door de Heilige Geest wordt duidelijk gemaakt, leer je bidden. Echt bidden. Reken er op dat de Psalmen voor Paulus zijn gaan leven. Thuis als hij was in de Schriften zal hij ze uit zijn hoofd gekend hebben. Nu leert hij ze met zijn hart kennen. Psalm 86: 'Wees mij genadig, Heere, want ik roep tot U de hele dag.' Pleitend op Gods barmhartigheid. Een andere pleitgrond is er niet. Maken we dit mee? Kan er van u, als ouderen en van jullie als jongeren worden geschreven: 'Zie, hij/zij bidt'? Dat is uiteraard meer dan dat we onze handen vouwen en onze ogen sluiten. Het kan wel eens lijken of God met de verhoring wacht, om gebedsvolharding in ons leven te oefenen. Maar de Heere laat geen bidder staan. Als je dat denkt ken je de Heere niet.

Is het niet vertroostend dat de Heere het adres waar Saulus op dat moment verkeert, weet? Zoals Hij ook u en jou weet te wonen, je binnenkamer kent, waar dagelijks alle noden aan Hem worden opgedragen. Bij al het bijzondere in de bekering van Saulus is God de gewone weg van het Woord gegaan, van de verkondiging. Daardoor worden bidders tot het geloof in de vergeving van de zonden gebracht. Omwille van Christus, Die ook gebeden heeft, maar Die niet is verhoord. Een gesloten hemel, opdat er voor bidders als Saulus een open hemel zou zijn. Gelukkig als het ook van ons kan worden gezegd, dat we bidden, echt bidden!

 

Naar het overzicht