Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Van den Berg ‘mij geschiede naar Uw woord’

Op zondag, 6 december jl., ging ds. Van den Berg voor in De Lichtkring in Nieuwerkerk aan den IJssel en deze sprak op de 2de adventszondag over Maria aan de hand van Lucas 1 de verzen 26 t/m 38.

Een jonge vrouw wordt zwanger wat een geweldig nieuws zo openden hij. Het meemaken ervan is bijzonder omdat het een geschenk van God is. Prachtig maar helaas gaat het niet altijd zo. Sommige vrouwen hebben geen mooi verhaal, ze zijn in de steek gelaten door hun partner of verkracht. Nee, het gebeurd niet altijd in gelukkige  omstandigheden. En in zo ’n wereld kwam Hij de Zoon van God heel bijzonder. Maria wee wat ze zegt: “de Heer wil ik dienen.” Kort daarvoor vertelt Lucas over Zacharias: (ds-lopers-wacht-eens) die ook bezocht werd door Gabriel en die duidelijk minder meegaand was als Maria in dit hoofdstuk.  Zij heeft een andere houding. Zwanger zonder gemeenschap hoe zal gebeuren zo vraagt zij zich hardop af.

Er is geen twijfel bij Maria. Het is niet of het zal geburen maar hoe het zal gebeuren waarop Gabriel naar de Geest wijst die over haar zal komen als een schaduw. Geen kind van Jozef maar van de Geest en zij zegt de Heer wil ik dienen. Niet zo ’n fijn woord in eerste instantie. Dienen als in de maagd des s’ heren of slavin. Dat horen we niet graag maar het is Bijbels. Het is een beeld uit de Bijbel net als het beeld van Vader en zijn kinderen. Maar we zijn eigendom van Hem, gekocht met het bloed van Zijn Zoon.  Jezus werd zelf als slaaf en dienstknecht neergezet vanwege het offer voor ons mensen.

Proeft u het? Maria stelt zich open voor God want Hij moet het doen. God beschikt over haar en ons en daarom past ons dezelfde houding.  God ging door met haar maar ook met de tegenstribbelende Zacharias want zo is Hij. Herkennen we deze houding bij ons zelf en erkennen wij dat God over ons beschikt?  Kijk ook naar Paulus die de zelfde houding aanneemt en spreekt over dienstknecht, gezant en werktuig spreekt in deze context.

Zo moeten wij ook leren denken en ons laten betrekken in Zijn reddingsplan.  Ziet u uw taak? Zo mogen wij Hem dienen. Mij geschiede naar Uw woord zo zegt Maria vol verwachting. Gods zoon werd mens en wij mogen Gods zonen zijn in Zijn dienst. Het wonderlijke werk van God.

 

 

Naar het overzicht