Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Van den Ham ‘Wat God van je verwacht’

In het laatst verschenen kerkblad van de hervormde gemeente in de dorpskerk in Zevenhuizen schreef ds. Van den Ham het openingswoord over wat God van ons verlangt.

In onze tijd wordt het naar mijn besef weer gemakkelijker om te spreken over wat God van je vraagt. De tijd ligt achter ons waarin dat snel “wettisch” werd gevonden. Maar wat verlangt God dan van je? Daarvoor kunnen we meteen al in het Oude Testament terecht. En het Nieuwe Testament borduurt daarop voort en wijst ons op het leidende principe achter alle geboden: de liefde van God, die een mens leiden moet tot wederkerige liefde – tot God en tot zijn medemens. Gods geboden komen niet voort uit regelzucht, maar geven ons de ruimte om mens te zijn zoals Hij het bedoelt. Micha 6 : 8 is een prachtige samenvatting van vele geboden die je in het Oude Testament tegenkomt: “Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God..”

Het “recht” waar Micha over spreekt, duidt op het concrete handelen in het dagelijks leven. Het heeft te maken met ieder het zijne geven, je vrienden niet voortrekken, en mensen die je minder mag, nooit benadelen. Wat waarheid is, ook waarheid noemen, zelfs als het je niet goed uitkomt. ’Recht’ is het tegendeel van corruptie en het najagen van eigenbelang. We leren meten met de ene maat, die ons door God wordt aangereikt. Bij de “trouw” gaat het om wat we tegenwoordig “loyaliteit” zouden noemen. Een ander niet laten vallen als het slecht met hem of haar gaat – ook al is dat door eigen schuld. Moeten we zelf niet van Gods trouw leven? Het past bij een gemeente die tot God bidt: “O laat ons, Here God, niet vallen uit uw hand…” (Psalm 89 : 17), terwijl er aan de andere kant toch de zekerheid is “Gij laat uw schepping nimmer vallen…” (Psalm 148 : 2). En dan nederigheid. Wat dat is brengt Filippenzen 2:3 prachtig onder woorden: ‘acht in alle nederigheid de ander belangrijker dan uzelf’. Niet leven met de borst vooruit, maar met gebogen knieën. ’t Is van Jezus te leren. Daarom: ‘Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had.’ (Filippenzen 2 : 5) Recht, trouw en nederigheid. Dàt is wat goed is. Wil je leven zoals God van je verwacht? Leef dan volgens Micha zes vers acht!

Naar het overzicht