Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Van der Plicht ‘Deo Volente’

Ds. Van der Plicht is predikant in de Dorpskerk in Moordrecht en hij sprak op zondag 21 augustus jl. over het thema Deo Volente na aanleiding van Jakobus 4 in zijn gemeente De Stroom. Jakobus spaart zijn hoorders niet. Maar er ligt in zijn woorden een diepe boodschap verborgen. Een boodschap om ter harte te nemen. Hij schrijft zoals een Oud-Testamentisch profeet door ons er op te wijzen wat verkeerd. Bedoeld om ons daarna te leiden naar hoe het wel zou moeten, vanuit een perspectief van toekomst en hoop.

Zo legt hij in hoofdstuk 4 de oorzaak bloot van al die twist en strijd in de wereld. Waar kwaad wordt gesproken, waar veroordeeld wordt en waar mensen zich groter maken dan wie ze zijn. Jakobus wijst op het ego van ons mensen. Op de hartstochten die strijd leveren in onszelf. Hoogmoed noemt hij dat, jezelf te hoog inschatten, verliefd zijn op je eigen ik. 

Daartegenover stelt hij de genade van God. Die is veel groter dan alles wat vanuit onszelf komt. Je mag leven in Gods genade. Ons leven is dus geen recht, maar genade. En hoe veel groter, hoe veel meer die genade is dan alles wat wij zelf kunnen geven heeft God laten zien in Jezus Christus. Hij hield zijn gelijkheid aan God niet vast. Maar werd gelijk aan een mens. En als mens heeft hij zich vernederd tot in de dood, de dood aan het kruis. Woorden uit De brief van Paulus aan de Filippenzen. Jakobus roept ons, in navolging van Jezus, op om ook in ons leven nederig te worden. Alleen daarmee kunnen wij dat ego van ons tackelen en ombuigen.

Misschien ben je net terug van vakantie en ook al weer vooruit aan het denken, de volgende vakantie aan het plannen. Daar is niets mis mee, maar Jakobus waarschuwt ons daarin wel reëel te zijn. Levensplannen kunnen zomaar in duigen vallen. Wat een rust en bevrijding geeft het dan dat je het leven aan God mag toevertrouwen, aan Zijn genade. Het heeft alles te maken met wat wel ‘het voorbehoud van Jakobus’ wordt genoemd. De woorden ‘Als de Heer het wil’, in het Latijn  ‘Deo Volente’, afgekort D.V. Jakobus wijst ons er op dat die woorden heel belangrijk voor en in ons leven zijn. Niet persé om ze achter elke afspraak te vermelden, want het kan ook betekenisloos worden. Jakobus heeft daar in zijn brief genoeg de vinger bij gelegd. Waar het werkelijk om gaat is dat we er naar leven. Christelijk leven begint bij Godsbesef. Bij een diep gevoeld geloof, dat bij alles wat je denkt,  zegt, doet of nalaat je beseft dat er een God in de hemel is, die je inspireert, door wie je je laat sturen. Dat je als het ware jezelf bij alles wat je doet steeds weer de vraag stelt: is dit naar Gods wil?  

Daarom: durf jezelf klein te maken en God te zoeken. Als jij Hem zoekt, dan zul je Zijn liefde vinden. Een liefde die alles te boven gaat. Zo wil de Heer het. Deo Volente! Al je plannen, je tijd en je leven, leg ze maar in de hand van God. Vertrouw ze aan Hem toe.

 

 

Naar het overzicht