Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Van der Plicht ‘ga jij mee op weg ‘

Ds. Rob van der Plicht van de Moordrechtse gemeente De Stroom schreef onderstaande overweging voor de nieuwste uitgave van hun kerkblad Onderweg. Van der Plicht gaat in op de woorden uit Openbaringen en verbind deze aan het nieuwe jaarthema van De Stroom ‘Het goed leven’.

Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!’- Ik hoorde zeggen: ‘Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.’- Toen zei Hij tegen mij: ‘Het is voltrokken! Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde’. Openbaringen 21:5+6

Het afgelopen jaar hebben we gewerkt met het jaarthema ‘Kijken door de ogen van’. Het is jammer dat door de corona er een aantal activiteiten niet door hebben kunnen gaan. Toch gaan we het komende seizoen met een nieuw jaarthema beginnen. Met het thema ‘Het Goede Leven’. Eigenlijk hebben beide thema’s best met elkaar te maken. Want wat voor iemand het goede leven is, hangt ook af van hoe je tegen het leven aankijkt.

In de zomerweken hebben we in de diensten drie weken achter elkaar stil gestaan bij de eerste drie hoofdstukken van het Bijbelboek Openbaring. Geschreven door Johannes, terwijl hij verbannen was naar het eiland Patmos. Johannes ziet daar in visoenen, in droombeelden een heleboel. Maar wat hij opschrijft is niet zozeer wat hij zelf ziet, als wel wat hem geopenbaard wordt. Wat hem onthuld wordt.

Om het boek Openbaring te kunnen begrijpen moet je van goeden huize komen. Al die visoenen die erin staan beschreven zijn in de loop van 2000 jaar op heel diverse manieren uitgelegd. Dat is misschien ook wel het kenmerk van een visioen: dat je er geen vat op kunt krijgen. Daarom zijn die eerste drie hoofdstukken ook zo belangrijk en met name het eerste. Daar begint het boek namelijk met de zin ‘Openbaring van Jezus Christus’. Het boek is dus een openbaring (enkelvoud), een onthulling van Jezus Christus. Zo wil dit boek gelezen worden, ook al die visioenen die er door het hele boek heen staan. Jezus doet een onthulling, maar het gaat ook over Jezus zelf. Hij is zowel de gever als de inhoud van deze openbaring.

Dat is een belangrijk uitgangspunt om het boek goed te begrijpen. Het is geen boek om ons de stuipen op het lijf te jagen. Het is een boek dat troost biedt. Dat bedoeld is als bemoediging. Want het zijn woorden van Jezus en het gaat over Hem! Het gaat niet alleen over de toekomst (dat ook, zeker), het gaat ook over nu, over onze huidige wereld. Want al die verhalen over rampen, oorlogen, strijd en het kwaad die er in het boek te vinden zijn, die zijn er toch ook nu al? Je hoeft er de krant maar voor open te slaan of de televisie voor aan te zetten.

Wat hebben we nu en in de toekomst daarom die openbaring van Jezus Christus nodig. Hij is onze Verlosser. Dat is ook niet iets dat nog staat te gebeuren, nee dat is al gebeurd! Jezus heeft ons verlost. Daar staan wij elk jaar bij stil met Goede Vrijdag. Daarom vieren wij Pasen. Nog steeds in een gebroken wereld. Maar wel in een wereld waarin Jezus zich heeft geopenbaard, in Zijn verlossend werk. Wat een zegen als je dat mag ervaren in je leven. Als je daarnaar mag uitzien, naar wat er beschreven staat in de slothoofdstukken van het boek Openbaring. Van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar het definitief goed zal zijn. Daar zijn wij met elkaar naar op weg. Dat is onze pelgrimstocht door het leven. Op weg naar het Goede Leven. In het nieuwe Jeruzalem. Gaat u, ga jij mee op weg?

 

Naar het overzicht