Nieuwsbericht toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Van der Plicht ‘Geloven = Doen’ 

Ds. Van der Plicht is predikant in de Dorpskerk in Moordrecht en hij sprak op zondag 7 augustus jl. over Geloven is doen in zijn gemeente De Stroom.

Geloof moet gedaan worden. Daar gaat het  over in de brief van Jakobus. Doen komt voort uit geloven! Het is niet ‘Geen woorden maar daden’. Het is ‘woorden èn daden’! Het één kan niet zonder het ander, ze horen allebei onlosmakelijk bij elkaar. Activisme zonder inhoud gaat verloren. En inhoud zonder er wat mee te doen daar heb je niets aan. Want geloof dat zich niet omzet in daden is nutteloos. Is een dood geloof schrijft Jakobus. Dat ligt eigenlijk al opgesloten in de Hebreeuwse taal. Daar is geen verschil tussen woord en daad, want beiden zijn weergegeven door hetzelfde woord: dabar. We zien het ook al terug in het eerste Bijbelverhaal over de schepping. God spreekt en het is er. Gods Woord is één met zijn daden.

Dat heeft dus met heel onze levensstijl te maken. Jakobus roept ons op om zachtmoedig te zijn. Klinkt logisch. Maar is dat zò vanzelfsprekend als we ons eigen leven ècht eerlijk leggen onder de lat van Gods Woord? Nou, voor mij, in mijn leven in ieder geval niet, dat kan ik wel bevestigen. En dan is bevestigen nog niet het moeilijkste. Weet u wat voor mij nog veel moeilijker is? Dat is veranderen. Herkenbaar?

Jakobus roept ons ook op niemand met lege handen weg te sturen als hij hulp nodig heeft. Spreekt voor zich. Maar hoe gaan wij daar in onze maatschappij mee om? Hoe gaan wij daar in ons eigen leven mee om? Wat zouden mensen in het deel van de wereld dat er minder goed afkomt dan ons deel, daarvan zeggen? Indringende vragen. Die in ieder geval duidelijk maken dat al onze goede bedoelingen, al onze lofzangen en gebeden in feite niets voorstellen als er geen concrete daden aan verbonden zijn.

God weet heus wel dat wij geen helden zijn, ook geen geloofshelden. Maar hij houdt ons wel een spiegel voor. Een spiegel om jezelf goed onder de loep te nemen. En niet te vergeten wat je dan ziet. Hoe kunnen wij écht en waarachtig leven vanuit het geloof? Met de Bijbel als een reisgids voor ons leven in de hand. Een gids vol met levensverhalen, waarin God, waarin Jezus laat zien wat goed leven, wat ècht leven is. Dat is waar in feite ook Jakobus naar verwijst als hij spreekt over een geloof dat niet dood is maar leeft. Een mens met een levend geloof is een mens met een geloof dat zich in de praktijk bewijst.

Die mens valt geluk ten deel zegt Jakobus. Dat is wat God graag wil!

 

Naar het overzicht