Nieuwsbericht toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Van der Plicht ‘Mag ik dan bij jou’

Ds. Rob van der Plicht is predikant in de Dorpskerk in Moordrecht en hij sprak op zondag 30 januari jl. over het lied ‘Mag ik dan bij jou’ van Claudia de Breij.

Als er oorlog komt, als je er alleen voor staat, als je iemand moet zijn die je niet wilt zijn, als het donker in je leven is, als je onzeker bent, misschien wel in al je verliefdheid of als de dood nabij is. Het zijn vast herkenbare zaken waarin je op zoek kunt gaan naar beschutting, een schuilplaats.

‘Als het donderde vond ik dat eng en ging ik naar de kamer van mijn vier jaar oudere broer, legt Claudia de Breij uit over haar jeugdjaren. Het enige wat ik hoefde te vragen was: mag ik bij jou?’ Wie heeft er in onzekere tijden geen behoefte aan veiligheid. Een troostende, of gewoon een sterke arm om je heen. Schuilen bij de ander. Mag ik dan bij jou en jij mag altijd bij mij. Schuilen bij elkaar. Er zijn voor elkaar.

Ook in Psalm 91 gaat het over schuilen bij de Ander (God). Schuilen in het leven, vol bedreigingen en onzekerheden. Voor de psalmist is het duidelijk: als het onweert in je leven is er bij God een veilige schuilplaats. Hij zal je beschermen met zijn vleugels. Iemand beschreef Psalm 91 ooit als een paraplu, die je nodig hebt om onder te schuilen als het regent. Maar wat als het nu begint te stormen? Wat heb je dan aan een paraplu? Wat heb je in de stormen van het leven aan die psalmtekst? Staan al die toezeggingen van God dan niet haaks op de werkelijkheid, van hoe je het in de diepe dalen van het leven kunt ervaren?

Kijk dan eens goed waar psalm 91 mee begint: ‘Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Almachtige, zegt tegen de Heer: mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God op wie ik vertrouw.’ De dichter begint met een cruciale vraag: Wie is God voor mij? En als je daarbij het antwoorden: de Allerhoogste en de Almachtige, dan zeggen die namen iets van de grootheid van God. Een grootheid die we soms gewoon niet kunnen begrijpen, die we ook niet altijd zo ervaren. Maar waar we wel op mogen vertrouwen. Want geloven gaat veel verder dan ervaren. Het heeft ook alles te maken met durven vertrouwen, soms tegen beter weten in. Net als vertrouwen in de bescherming van je oudere broer als het onweert. Ook al stopt het dan echt niet met donderen.

En ja …, als je in die God, bij wie je mag schuilen, durft te geloven, dan is de realiteit van het leven soms nog keihard aanwezig. Zowel in de psalm als in het lied ‘Mag ik dan bij jou’ wordt de pijn ook benoemd. Maar als je dwars door alle vertwijfeling heen, kunt geloven dat God er in alle omstandigheden bij is, dan kun je een schuilplaats bij Hem zoeken.

Zoals een kind dat zijn moeder kwijt is, haar gaat zoeken. En o, wat is hij dan onzeker en hoe langer de zoektocht duurt, hoe onrustiger hij wordt, paniek! En dan…. als hij zijn moeder vindt, dan vliegt hij in de veilige beschutting van haar armen. Een omarming waaruit hij nooit meer weg wil. Tussen God zoeken en bij God schuilen, ligt dus het vinden van God. En wij hebben een voorrecht dat de psalmdichter nog niet had. Namelijk dat wij God kunnen vinden in Jezus Christus. Als geen ander heeft Hij ons bekend gemaakt met onze hemelse Vader. Hij brengt je bij Hem!

Schuilen onder Gods vleugels, het zijn niet zomaar wat geruststellende woorden. Het zijn krachtige woorden van God zelf. Zoals in de laatste drie verzen van de psalm, waarin niet meer óver God wordt gesproken, maar waarin God zélf spreekt. Tot zeven keer toe geweldige toezeggingen doet: ‘Ik zal bevrijden wie Mij liefheeft. Ik zal beschermen wie met mijn naam vertrouwd is. Ik geef antwoord aan wie Mij roept. Ik zal bij je zijn in de nood. Ik zal je bevrijden. Ik zal je lengte van dagen geven. Ik zal je redding zijn.’

Mag ik dan bij U schuilen? Het is een vraag die wij aan God kunnen stellen. Het is een vraag die we ook kunnen omdraaien. God die vraagt: Wil jij bij mij schuilen. Mag ik voor jou zijn - Wie Ik ben. Aan u, aan jou de vraag of je daarop durft vertrouwen. Daarin durft geloven. Zelfs als het misschien je ervaringen en je begripsvermogen te boven gaat.                                               

Naar het overzicht