Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Van der Plicht ‘Van U is de toekomst’

Ds. Rob van der Plicht, predikant in de Dorpskerk in Moordrecht over het jaarthema van de protestantse kerk in Nederland.

Van U is de toekomst. We zien uit naar Gods toekomst, we verlangen en verwachten, we hopen en bidden. Het gebed en de gebeurtenissen om ons heen maken duidelijk dat de toekomst, ook die van de kerk, niet ‘maakbaar’ is. Er kan zomaar een crisis zijn. We moeten daarom niet vergeten onze handen te openen voor het gebed. Met open handen om God te ontvangen. Soms weet je misschien niet wat te bidden. Soms zijn de woorden misschien op. Dan is er altijd nog het gebed, dat Jezus ons zelf geleerd heeft.

Het Onze Vader is onderdeel van een lange redevoering van Jezus, de Bergrede (Matteüs 5-7). Daaruit kunnen wij leren dat het gebed niet vrijblijvend is. Dat het ons ook in beweging zet. Biddend aan het werk, en al werkende biddend: de liturgie in de kerk én in het dagelijks leven. Door de woorden van het ‘Onze Vader’ te bidden geven we aan betrokken te willen zijn op Gods Koninkrijk. Dat we bereid zijn om Zijn wil te volgen. Het ‘Onze Vader’ bidden kan dus niet zonder gevolgen blijven voor hoe wij omgaan met onze medemens dichtbij en wereldwijd. Voor hoe wij omgaan met de schepping. Voor hoe wij in de kerk staan.

Huub Oosterhuis heeft een eigen vertaling gemaakt, die hieronder te lezen is. Goed om die te lezen, de woorden tot je door te laten dringen en er je gedachten over te laten gaan.

Onze Vader verborgen
uw naam worde zichtbaar in ons
uw koninkrijk kome op aarde
uw wil geschiede, een wereld
met bomen tot in de hemel, 
waar water schoonheid, en brood
gerechtigheid is, en genade -
waar vrede niet hoeft bevochten
waar troost en vergeving is
en mensen spreken als mensen
waar kinderen helder en jong zijn, 
dieren niet worden gepijnigd 
nooit één mens meer gemarteld, 
niet één mens meer geknecht. 
Doof de hel in ons hoofd
leg uw woord op ons hart
breek het ijzer met handen
breek de macht van het kwaad. 
Van U is de toekomst
kome wat komt. 

 

Naar het overzicht