Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Van Leeuwen 'all you need is love'

All you need is loce

Op zondag, 14 juli jl., werd er een preek van ds. Leeuwen gelezen in De Lichtkring dit vanwege de vakantie van ds. Lopers. De preek had als thema: all you need is love. De gelezen Bijbel lezingen waren Prediker 4 de verzen 9 t/m 12 en hoofdstuk 7 de verzen 25 t/m 29. Daarnaast werd Korintiërs 13 de verzen 4 t/m 7 gelezen.

Prediker is een christen maar start niet met God. Toch heeft hij een relatie met God. Je kan alles hebben maar geen relatie het plaatst alles in een ander daglicht. Relaties zijn namelijk belangrijk voor mensen. Want samen ben je sterker, kom je verder, je bent warm en beschermt. En alleen is maar alleen.  We zijn ook zo bedoelt lezen we in Genesis. Adam kreeg Eva en was geschapen om samen te zijn. Het bleek geen zwakte bod van God maar een uiting van Zijn liefde voor ons. Een relatie aangaan behoort tot het dna van de mens.

Verhuizen, scheiden en sterven het heeft alles te maken met relaties zo ook onze christelijke gemeenschap. Hij is door God gegeven en wordt door Hem onderhouden. Hij is een God van relaties een relationele God. Wij je aan die gemeenschap voor meer binding en verdieping. Maar waarom zijn er zoveel relationele problemen? Het gaat zo vaak mis en vergt zo veel energie. Prediker zegt een relatie hebben is niet zaligmakend. Hij vond niet de ideale vrouw. Zijn missie mislukte maar bestaat de ideale partner wel? Relatie kunnen pijn doen omdat je je openstelt voor de ander. Je neemt daarmee een risico. Er bestaat geen liefde zonder pijn. Prediker geeft niet de oplossing maar wat zegt de Bijbel er verder over? De Bijbel laat ons zien dat we verlieft zijn op onszelf en dat elke andere liefde een concurrent is. Maar er is hoop want God is liefde voor ons is radicaal anders. Deze is geduldig en vriendelijk en zet de ander op de eerste plek. Zij liefde is het medicijn.

Het is een liefde die wij niet hebben en alleen bij Hem te vinden is. Dit beseffende maakt het onze liefde naar de ander beter. Verdiept het zich en geeft het hoop want de ware minnaar heeft u al in Zijn hart gesloten.

Naar het overzicht