Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Van Leeuwen ‘als God voor ons is’

Zondag, 7 februari, ging ds. Mark van Leeuwen voor in De Lichtkring in Nieuwerkerk a/d IJssel en sprak over Romeinen 8 de verzen 28 t/m 30. Ds. Van Leeuwen is sinds enkele jaren als kerkplanter aan de slag in de Rotterdamse wijk Hillegersberg, met de bedoeling om in het Kleiwegkwartier ‘een gemeenschap te vormen rondom het evangelie van Jezus Christus’.

Als God voor ons waarom ligt de wereld plat door het corona virus zo opende hij. Waarom zoeken we naar houvast in deze tijd en heeft niemand het meer over een maakbaar leven? Is er nog wel hoop? Ja, zie de tekst Romeinen 8 is onze hoop en ons christelijk fundament. We lezen hier over de bottomline namelijk dat de liefde van God voor deze wereld niet te stoppen is en dat het brandpunt hiervan de mens is. God heeft een plan met ons en niets houdt dat tegen ondanks de huidige wereldsituatie.

Vers 28 zegt dat alles bijdraagt ten goede hetgeen betekend dat God actief is en Hij de dingen stuurt. God gebruikt alles in je leven om het zijn kant uit te buigen. Alles gaat immers door Zijn handen en hij zit er bovenop. Twijfel dus niet aan zijn zorg al is het moeilijk en niet te begrijpen. Vers 29 verteld ons dat God ons van tevoren al heeft uitgekozen. Hij kende je al voordat jij Hem kende. Zijn liefde was je voor en onvoorwaardelijk. God kwam al naar ons toe voordat zonder dat wij iets ondernamen. Adembenemende liefde en luister. Wij gaan steeds meer op Christus lijken en God werk daarnaartoe. Ons leven staat dus ingeklemd in Zijn liefde. Paulus schrijft in vers 29 waar zijn wij nog bang voor want je bent niet alleen.

Natuurlijk kan je je geloof verliezen door aanvallen van binnen- of buitenuit. Van die stem die zegt je bent niet goed genoeg. Je bent en kunt niets. Je doet er niet toe. Allemaal zaken die haaks staan op Romeinen 8. Ook als de zwartste bladzijde van je leven heerst in ziekte of baanverlies kunnen die stemmen klinken maar Paulus schrijft: “Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, naaktheid, of gevaar, of zwaard?” Als er tegenspoed is in ons leven denken wij vaak als God van mij houd zou ik het anders doen. Maar Paulus zegt Jezus pleit voor ons wat inhoud dat je zonden van tafel gaan op basis van het recht wat Jezus verwierf aan het kruis. Hier past geen speld tussen aldus Van Leeuwen. De aanvallen zullen er altijd zijn maar in Jezus zijn we sterker. De band met Hem blijft en overwint alles.

Van slag door corona? Wij willen God voor ons karretje spannen en zijn het verleerd om het van God te vertrouwen en op Hem te wachten. Wij willen dat God ons probleem oplost. Eerst zien en dan geloven denken wij vaak.  Geloof gaat niet over het snappen van God maar geloven is weten dat niets je kan scheiden van God. Is het geloof onzin en zegt het je niets of niets meer? Paulus zegt hierover in vers 39: “Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere.” Dit is onze houvast mede omdat we zelf niet asterk genoegd zijn om ons van die liefde te kunnen loswrikken.

Naar het overzicht