Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Van Vreeswijk ‘in de nood zal ik bij je zijn’

Ds. D. van Vreeswijk, predikant in de Dorpskerk in Zevenhuizen opent het nieuwe kerkblad van deze gemeente met een overdenking over Psalm 31.

‘Roep je mij aan, Ik’, en daar wordt God mee bedoeld, Ik ‘geef antwoord, in de nood zal ik bij je zijn ..’. Dat zegt God. Het is één van de meeste bemoedigende teksten die de Bijbel rijk is. Als wij tot God bidden dan is er die belofte van Hem. Dat Hij ons niet alleen hoort, maar vooral dit: dat Hij erbij is. Ook in die moeilijke omstandigheden, in die nood, waarin we nu of misschien al veel langer zitten. Het is een tekst die ruim duizend jaar later de Here Jezus bevestigt. ‘En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld.’ Ik ben met je, vandaag, morgen, alle dagen die zullen komen.

Maar het is niet alleen de nabijheid die God ons verzekert, nee, wat Hem betreft hoef je ook niet angstig te leven. Want zo lees ik wel die zin, die de priester namens God ook zegt, ‘.. de verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen, noch de pest die rondwaart in het donker, noch de plaag die toeslaat midden op de dag.’ Daarvoor hoef je dus geen angst te hebben. Dat er veel angst is, veel nood, dat zien en horen we om ons heen. Alle tragedies rondom het vluchtelingenvraagstuk. Maar dichtbij de impact van een virus, van een plaag.

Psalm 91 begint met de woorden van een man, die heeft moeten rennen voor zijn leven. Hij was zijn leven niet zeker. Maar als hij in de tempel komt dan vindt hij daar de rust. Hij vindt daar de rust, een schuilplaats. Vanuit datgene wat hij heeft meegemaakt en datgene wat hij nu in de tempel ervaart. Hij voelt zich in die tempel nu veilig. Veilig bij God. Dat is schitterend als je een plek hebt in je leven waar je tot rust kan komen, waar je stil wordt. Een binnenkamer in je huis. Een plekje aan het water. Een plek in de gemeente. Een kerk. Een plek waar je je kan toevertrouwen, waar je in gesprek kan gaan. Waar je je veilig weet.

En dan neemt gelijk die priester het woord. Hij heeft die woorden van die man gehoord en begint hem toe te spreken, te zegenen met goede, hele grote woorden. ‘Al vallen er duizend aan uw zijde, en tienduizend aan uw rechterhand, tot u zal het niet genaken ..’ Maar hou voor ogen dat de priester deze woorden zegt tegen hem, die als heel wat tegenslag, al heel wat ziekte heeft moeten overwinnen. Die in zijn gehavende kleren voor hem staat.

Hebben de gelovigen op aarde geen last van die pijlen of de pest? Staat Gods engel op wacht voor de tent van de gelovigen? Natuurlijk gebeurt dat ook. Er zijn wonderen van uitredding gebeurd.

Maar er zijn verschrikkingen in deze wereld. Er is een virus wat rondwaart. De angst, de spanning. Als er iemand is die dat ook heeft ervaren dan is dat wel Corrie ten Boom. Een vrouw die in de oorlog met haar familie onderdak bood aan Joodse vluchtelingen. Ze werd gearresteerd maar overleefde concentratiekamp Ravensbrück. Ze schreef een boek daarover onder deze titel: De Schuilplaats, the hiding place. Hoe zij in de nachten van het concentratiekamp Ravensbrück ondanks alle ellende toch kon blijven vertrouwen. En ze schreef dit neer: ‘Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op Wie ik vertrouw. Geen pijl kan mij raken. Alleen nog treffen. Ik ben in Uw hand. En in Uw hand ben ik in angsten zonder vrees.’ Echt hele mooie zinnen, ‘Geen pijl kan mij raken. Alleen nog treffen. Ik ben in Uw hand.’ En dan. Ja, dan neemt ook God nog het Woord. Die laatste verzen. ‘Ik zal bevrijden wie mij liefheeft en beschermen wie met mijn naam vertrouwd is. Roep je mij aan, ik geef antwoord, in de nood zal ik bij je zijn, je bevrijden en met roem overladen, je overvloed geven van dagen. Ik zal je redding zijn.’ God heeft het over verlossing, over redding. Over uiteindelijke verlossing van alle moeite en verdriet. God weet wat we doormaken. Wat deze wereld doormaakt. Aan de grens van Turkije. Bij mensen in quarantaine. In Italië, in Brabant of waar dan ook. Maar God      beloof het, ‘in de nood zal ik bij je zijn’. Zo is God. Een God die met ons meegaat, voorgaat. En ons wil bevrijden, verlossen!

Naar het overzicht