Nieuwsbericht toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Van Vreeswijk ‘Maar bij U is vergeving’

Ds. Dirk van Vreeswijk, predikant in de Dorpskerk in Zevenhuizen schreef het voorwoord voor het september nummer van het kerkblad van deze gemeente.

Een pelgrimslied. Uit de diepte roep ik tot u, Heer, Heer, hoor mijn stem, wees aandachtig, luister naar mijn roep om genade. Als u de zonden blijft gedenken, Heer, Heer, wie houdt dan stand? Maar bij u is vergeving, daarom eert men u met ontzag. Ik zie uit naar de Heer, mijn ziel ziet uit naar hem en verlangt naar zijn woord, mijn ziel verlangt naar de Heer, meer dan wachters naar de morgen, meer dan wachters uitzien naar de morgen. Israël, hoop op de Heer! Bij de Heer is genade, bij hem is bevrijding, altijd weer. Hij zal Israël bevrijden uit al zijn zonden.

Psalm 130. Een lied uit de diepte. Zo staat deze psalm bekend. ‘Uit de diepte roep ik tot U, Heer ..’. Wanneer zeg ze je zoiets? Nou, als iets je werkelijk aanvliegt. Een crisis, je baan die op het spel staat. Een bedrijf. Maar ook de zorgen die je kan hebben om een ander, of dat je zorgen hebt om de samenleving, de kerkelijke gemeente. Op die momenten schiet er van alles door je hoofd. ‘Hoe moet het nou verder .. ...’

Deze dichter weet er ook van mee te praten. Ja, hij schreeuwt het uit tegen God. Maar dat gebed van hem over de diepte in zijn leven, dat gaat niet of een of andere crisis, nee, deze dichter is juist doordrongen van de ernst van zijn schuld tegenover God. Is zich van bewust, van wat er staat, zijn zonden, zijn ongerechtigheden. En ongerechtigheden en zonden, dat zijn niet de momenten van tegenslag of ziekte. Nee, dat is dat je bewust bent van je fouten, naar een ander toe, maar juist ook ten opzichte God. Daarvan is die dichter zich van bewust en met hem vele anderen. Want deze psalm is een pelgrimslied. En als hij zo de stoet pelgrims langs kijkt dan denkt hij bij zichzelf: ‘Als u de zonden blijft gedenken, HEER, Heer, wie houdt dan stand? .. .. wie zal dan bestaan?’.

Stel je eens voor dat God dat zou doen? Nou, je kunt wel inpakken als God zo zou zijn. Maar dan het Evangelie, zo is God dus niet. Zo zit Hij niet in elkaar, want er staat: ‘maar bij u is vergeving’. Zo’n mooie zin!! ‘Maar bij U is vergeving ..’. Voor eenieder, voor ons allen.

Dat altijd maar weer voor ogen te houden. Dat we allemaal van genade, van Zijn goedheid, van Zijn vergeving moeten leven. En niet de een meer, en de ander minder. Jezus heeft eens gezegd: ‘zij die gezond zijn hebben geen medicijnmeester nodig’. Ja, wie van ons zou dat kunnen beweren: ‘Ik sta volkomen blanco ten opzichte van God? Deze pelgrims in ieder geval niet. Maar ze weten wel bij wie ze terecht kunnen. Ze zijn opgestaan om God te ontmoeten. Om vergeving in de tempel te ontvangen voor hun ongerechtigheden.

God is niet die Opperrechter, waar je alleen maar bang voor moet zijn als je denkt aan je schuld tegenover mensen, het tekortschieten in zorg, dankbaarheid, liefde, Nee, God is God waar je terecht kunt met je schuld, je falen. God is niet een God om bang voor te zijn, maar om te vrezen. En dat is iets heel anders dan bang zijn. Dat is met eerbied bij Hem komen, in het besef: Hij is God en ik ben een mens.

Hem naderen met eerbied en ontzag, maar met vertrouwen. Want Hij de God van de vergeving is te vertrouwen. Op Hem reken ik. Ik hoop op zijn Woord. En we belijden: ‘het woord is vlees geworden, en het heeft onder ons gewoond.’ Hij die zelf in Christus op deze aarde kwam. In Christus werd en wordt de vergeving zichtbaar. In Christus zien we een God die zichzelf opoffert voor ons mensen. In Christus zien we Hem die met ontferming over ons is bewogen.

Naar het overzicht