Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Van Vreeswijk ‘Op zoek naar .. ..’

Ds. Van Vreeswijk, predikant in de Dorpskerk in Zevenhuizen, schreef het openingswoord voor het kerkblad van zijn gemeente en gaat daarin in op het werkwoord zoeken als opmaat naar de Alpha cursus die op 13 januari start in Zevenhuizen (alpha-cursus).

‘Toen Jezus geboren was in Bethlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen: ‘Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen.’ Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hun opdroeg, gingen ze op weg, en nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenken aan: goud en wierook en mirre.’ (Mattheüs 2: 1-11)

 En wie herkent de zoeker niet in zichzelf? Dat je soms op zoek bent naar een antwoord. Bij een huis in Bethlehem, misschien wel een stal of een nachtverblijf, staan opeens vreemdelingen voor de deur. Mensen die nog nooit eerder in Bethlehem zijn geweest. Van dit gehucht hebben ze waarschijnlijk ook nog nooit gehoord. Maar ze zijn gekomen om een koning hulde te brengen. Best bijzonder dat ze toch nog daar gearriveerd zijn. Want ze zochten Hem eerst in Jeruzalem. ‘Waar is de Koning der Joden, die geboren is? Want wij hebben zijn ster in het Oosten gezien en wij zijn gekomen om Hem hulde te bewijzen.’ Ze zeggen het gelijk, ‘wij zoeken de Koning der Joden die geboren is.’ Daarover hebben ze geen enkele twijfel. Alleen: waar is Hij? Wij hebben zijn ster zien stralen. Zij weten niet eens hoe die Koning heet, wie die Koning is. Alleen: Hij moet geboren zijn, wij zagen zijn ster in het oosten. Wij zijn op zoek naar Hem. In Jeruzalem brengt die vraag een complete schok teweeg. Het is ook wel een hele verrassende vraag, een vraag in al zijn directheid. ‘Waar is de Koning der Joden?’

Wat zou u zeggen? Wat zou jij tegen zulke mensen zeggen? Als iemand tegen u zegt ‘ik zoek God, kan ik Hem hier vinden?’ ‘Waar is de Koning der Joden, …’ Misschien is het wel dé vraag van het kerstfeest. De vraag naar Jezus Christus zelf. Maar dan, … welke kant wijs je zulke mensen uit? Zijn wij bereid hen serieus te nemen? Naar hen te luisteren? Met hen mee te zoeken? Met hen op pad te gaan? Waar is de geboren Koning der Joden? Niet in Jeruzalem. Maar in Bethlehem. Daar moet u volgens de Schriften zijn. Bethlehem? Maar waar ligt dat? Je ziet die vreemdelingen elkaar aan kijken. Bethlehem, Bethlehem? Wat is dat voor locatie? Bethlehem, in die naam wordt heel veel gezegd. Daar laat God Zijn kind geboren worden. Daar wil Hij ons tegenkomen, in een kind, in zijn Zoon Jezus Christus. Bethlehem is geen Jeruzalem met al zijn pracht en praal. Bethlehem, dat is de plek waar niets is en waar God ook niets bij ons vindt. In het donker van Bethlehem, daar laat Hij zijn licht stralen. In een kind, in het Kind van Maria, liggend in een voerbak.

Midden in ons bestaan, in onze nood, onze armoede, onze verlorenheid, onze schuld. Daar, daar zoekt Hij ons op. Om in Bethlehem te komen moet je de tekenen volgen. Moet je onderweg misschien wel heel veel loslaten van je eigen wijsheid, gedachten, ideeën. Om dan op weg te gaan, zoekend, luisterend naar de Schriften van God. En zo je verder te laten leiden. Om zo op weg te gaan naar de laagheid van Bethlehem. Een stal, een kribbe, een voederbak. In die laagheid laat Hij zich vinden. Maar dat is ook wel iets heel moois, want dan kunnen wij het aanraken. ‘Zoekt, en je zult het vinden!’

Naar het overzicht