Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Van Vreeswijk ‘We hebben Christus nodig!’

Ds. D. van Vreeswijk, Protestants predikant in de Dorpskerk in Zevenhuizen, schreef onderstaande overweging voor het gisteren verschenen kerkblad voor deze gemeente.

Richteren 7. Twee legers hebben vlak bij elkaar hun tenten opgezet. Het leger van Gideon en het leger van de Midjanieten, die al zeven jaar de Israëlieten plunderen. De slag zal niet lang meer op zich laten wachten. Als je dat al leest dan weet je dat Israël elke man nodig heeft om de vijand te kunnen verslaan. Maar dan, dan zegt God dat Gideon te veel mannen bij zich heeft. ‘Het leger dat je bij je hebt is te groot.’

Dit lees je in geen enkel militair handboek! Waarom wil God de kracht van het leger ver verkleinen? Dat wordt gelijk gezegd. ‘Ik lever de Midjanieten niet aan jullie uit, want ik wil niet dat Israël zich erop beroemt dat het zich op eigen kracht heeft bevrijd.’ Er zijn blijkbaar maar twee mogelijkheden, of God krijgt de eer van de overwinning, of het volk maakt er zelf aanspraak op. En sommigen, of zijn het velen, die grijpen de kleinste gelegenheid aan om op te scheppen over de eigen prestaties.

Maar dat is echt een geloofspunt. Zodra we beginnen te geloven dat we zelf hebben bijgedragen aan onze redding of verlossing, dan is het niet alleen zie ons eens, maar dan nemen we de eer weg die God toekomt. We gaan onszelf ook als verlossers zien. Dat is misschien wel een van de grootste gevaren die ons bedreigen - dat we denken dat we onszelf kunnen redden of hebben gered. ‘Ik, ik heb altijd mijn best gedaan.’

Wat we steeds weer moeten leren is dat de redding genade van God is, die we niet kunnen verdienen. Hoeveel geloof je ook hebt. Hoeveel goede dingen je ook allemaal hebt verricht. Onze redding hebben we niet verdiend, kunnen we ook niet verdienen. Het is genade van God. Een gift van Hem.

Hier kun je zien hoe redding in zijn werk gaat. God redt niet op de manier die wij verwachten, bv door brute kracht. De meeste Rechters zijn mensen van wie we het niet zouden verwachten, en hun overwinningen gaan lijnrecht in tegen de menselijke logica. Gideon komt uit een onaanzienlijke familie uit een zwakke stam, en gaat de strijd met de Midjanieten met slechts een handjevol mannen aan.

En daar weet Paulus ook van. Hij heeft het verwoord in zijn brief aan de Korintiërs. Paulus heeft het voorrecht gehad om in een visioen iets van de hemel te zien, maar tegelijk lijdt hij onder wat hij een ‘doorn in het vlees’ noemt. Hij wordt ‘gekweld door een engel van Satan’. Paulus schrijft dan: ‘Ik heb de Heer driemaal gesmeekt mij van hem te bevrijden,’ maar in plaats daarvan neemt de Heer de lichamelijke gezondheid van Paulus weg door deze ‘doorn’ niet weg te nemen. Waarom? ‘Om te verhinderen dat ik mezelf zou verheffen’, zodat Paulus niet op zijn eigen eer uit is en gaat opscheppen over zijn eigen verdiensten. In plaats daarvan leert hij wat God Gideon heeft geleerd: ‘Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid’. Met andere woorden zegt Paulus: ‘Kijk eens hoe zwak ik ben. Alles wat ik bereikt heb, is door God bereikt. Kijk eens hoe sterk God is. Hij kan zelfs door mij iets bereiken! Prijs God!

God zet ons niet in ondanks onze zwakheden, maar vanwege onze zwakheden. Hij zegt dat zijn reddende kracht niet werkt wanneer we sterk zijn, of denken dat we sterk zijn, maar juist wanneer we zwak zijn en ons daarvan bewust zijn.

We hebben Christus nodig! Wat we soms ook zingen, ‘Door uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan.’

Naar het overzicht