Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Van Zuijlekom ‘Zie je Gods hand’

Op zondag, 27 december jl., sprak ds. B. van Zuijlekom, in De Lichtkring over het thema ‘zie je Gods hand’ aan de hand van Lucas 2 de verzen 22 t/m 40. De geschiedenis over Simeon.

Deze geschiedenis laatc ons het vervolg van kerst zien aldus Van Zuijlekom en het is tevens een opmaat naar de jaarwisseling. Veel dingen komen hier samen en veel christenen zeggen dan toeval bestaat niet. Simeon wordt naar de tempel gedreven na een leven die bol stond van verwachting. Jozef en Maria zijn er ook al en God brengt ze bij elkaar. Het geld ook voor alle gebeurtenissen van dit jaar 2020. Er is geen toeval in de mooie en minder mooie dingen van het leven. God regeert en alles past in Zijn plan. We gaan er vaak zelf aan voorbij. Waarom gaan de dingen zoals ze gaan en is dat Gods bedoeling? We snappen er maar weinig van.  Seksueel misbruik, criminaliteit en moorden zijn dagelijks nieuws en zijn niet meer weg te denken.

Cynisch kan je ervan worden, het geeft bitter- en boosheid en het klopt niet. Heeft God het nog in de hand? Ja, God heeft het in de hand en laat het gebeuren. We moeten het zien in het licht van de Bijbel. God werkt doelgericht het zijn voortekenen van Zijn komst. Lucas 2 laat het ons zien. Het gaat daar vooral om de ouderen in tegenstelling tot Jozef en Maria. Een aparte tegenstelling maar waarom? God sluit het Oude Testament af en begint met Jezus het Nieuwe – de genade tijd. Hij brengt hier oud en nieuw bij elkaar in jaarovergang en in de generaties. Hij leert ons hier omgaan met veranderingen door ze rondom Jezus bijeen te brengen. De oudere waren toegewijd en vroom schrijft Lucas. Ze zagen uit naar Zijn vertroosting. Simeon had veel levenservaring en hij had de belofte op zak dat hij de Messias zou zien. Zal hij niet gedacht hebben: waarom nu nog sterven nu de Messias er is? Tijdens zijn leven heeft Simeon het geleerd dat de Christus nog moest sterven voordat Vrederijk er zou komen. Zo laat God mensen de Messias ontvangen.

Zo leidt God Zijn kerk ook wanneer deze lijkt te vergrijzen. Daarom mogen ouderen het niet opgeven en/of verzuren want God zorgt! Simeon zong van blijdschap over de vernieuwing van de kerk. God brengt ook nu ons samen rondom Christus en we mogen uitzien naar wat God gaat doen. Geef je aan Hem gewonnen die onze verbinding is tussen oud en nieuw. Zie je Hem in alle facetten van ons leven? Kies je positie recht voor Hem net als Simeon die Jezus zag als redder van de wereld – het Lam. Simeon die zag het al gebeuren en zegt dot kind zal het licht openbaren aan de heidenen. Hij zag de kapot geranseld Jezus hangen aan het kruis die de wereld zou redden. Zie je Hem in je leven?

Naar het overzicht