Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Van Zuijlenkom ‘heb je Mij lief?'

Op zondag, 18 april jl., sprak gast predikant Bas van Zuijlenkom over Petrus in De Lichtkring in Nieuwerkerk a/d IJssel. Van Zuijlenkom is gemeentepredikant van de samenwerkingsgemeente Rotterdam-Alexanderpolder NGK-CGK. Hij deed dit a.d.v. Johannes 21 de verzen 1 t/m 19.

Jezus stelt Petrus een rake vraag die diep gaat: heb je mij lief? Wij zijn ook vaak geneigd om het aanschouwend te benaderen waarmee we het buiten ons zelf houden. Maar dat werkt niet bij Jezus. Hij vraagt naar het hart tot drie keer toe: heb je mij lief? Zijn wij bereid de consequenties te dragen van ons christelijk geloof? Petrus voelt zich een loser als zijn liefde wordt getest en verwacht een reprimande. Doe dit niet meer Petrus maar Jezus gaat er duidelijk anders mee om en geeft hem een opdracht: wijd mijn schapen. Eer voor Petrus omdat Jezus hem dit toevertrouwd. Herkennen we dit of zitten we nog in de afrekencultuur? Jezus zegt dit ook tegen ons in het licht van Pasen want in Zijn koninkrijk heerst er een andere atmosfeer en daarin hebben ook wij verantwoordelijkheid.

Jezus kijkt door het kruis naar ons met liefde en genade. Hij kijkt anders dan wij maar met nieuw perspectief. Is het binnengekomen wat ik voor je heb gedaan vraagt Jezus aan Petrus en aan eenieder van ons. Hou je van mij? Hou je van mij Sim9n Petrus vraagt Jezus. Meer als de anderen? Het klinkt opnieuw verwijtend en Jezus maakt het hier persoonlijk. Maar bij Hem wordt je diepgaand gekend dus verloochen je zelf niet want zo ben je geschapen. Wees je zelf. Het veranderde Petrus in een man met een diep geloof. Haantje de voorste mocht er zijn en stond nu vooraan om het geloof in Jezus te delen en de schapen te weiden.

Soms is het een reden om je terug te trekken want hou ik wel van Jezus? Besef dan dat dit denken in de oude cultuur is. Een cultuur van afrekenen maar dat gebeurd niet in de kring bij Jezus. Die voor ons opstond uit de dood, die je hart zoekt en je niet afrekent op je daden. Heer alles is van u en niets is van mij. Jezus kende Petrus en na drie keer die vraag weet Petrus dat Hij altijd achter hem zo blijven staan, de Herder blijft zorgen. Jezus is de basis van ons christelijk geloof door liefde en genade. Want niet in Jezus zei: Petrus hoe vaak heb ik je nou gezegd dat en waarom heb je dat niet gedaan. Zo ontving de diepst gevallen discipel liefde en genade en geen verwijten. Geen glorie voor de mens maar glorie voor Jezus die ins verhoogt. Zouden we nog zonder Hem kunnen leven?

Naar het overzicht