Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Verschoor ‘waar sporen van God zichtbaar kunnen worden’

Ds. Verschoor, predikant in de Ringvaartkerk in Nieuwerkerk a/d IJssel, schrijft in het laatst verschenen kerkblad ‘Over en Weer’ over haar eigen spiritualiteit: “Als predikant is het belangrijk dat je tijd maakt voor en aandacht geeft aan je eigen spiritualiteit, aan je eigen geloofsleven. Het is namelijk een valkuil als geloven om zo te zeggen ‘je vak’ is dat je er vooral beroepsmatig mee bezig bent en te weinig ruimte maakt voor je eigen geloofsleven en je eigen geloofsbeleving en ontwikkeling.”

Jaren geleden luisterde Verschoor vrijwel dagelijks naar een aflevering van de website www.pray-as-you-go.org. “Op de een of andere manier was deze gewoonte ook weer verdwenen uit mijn leven. Niet zo lang geleden ontdekte ik dat er inmiddels een Nederlandse versie bestaat: Bidden onderweg.” Bidden Onderweg biedt elke dag een nieuwe gebeds‐podcast aan. Het is een combinatie van muziek, enkele verzen uit een Bijbeltekst en een paar eenvoudige vragen om de link te maken met je gewone leven. Het geheel is geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Daarover en over de grondlegger ervan, Ignatius van Loyola, valt veel te zeggen. Het belangrijkste is dat de Ignatiaanse spiritualiteit sterk wordt bepaald door het thema van ‘God zoeken en vinden in alle dingen’. De wereld met heel haar wisselvalligheid en onvoorspelbaarheid is een vindplaats van God. Ieder ogenblik kan een ontmoetingspunt worden met God. Daarmee kan deze spiritualiteit heel aards genoemd worden. De aandacht gaat naar wat er hier en nu gebeurt en waar sporen van God zichtbaar kunnen worden, als onze ogen hiervoor opengaan.

“De komende tijd ga ik het toch maar weer eens proberen: (vrijwel) dagelijks op deze te manier luisteren naar de Bijbel en van daaruit me openstellen voor wat oplicht in het leven van alledag. Ik verwacht verrast te worden!“

Zie ook de website: https://biddenonderweg.org/

 

 

Naar het overzicht