Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Wilschut ‘Leven met Christus is zoveel rijker’

Op zondag, 5 februari 2024, ging ds. A. Wilschut uit Berkel voor in De Lichtkring en hij sprak over Jacobs audiëntie bij de farao a.d.v. Genesis 47. Hij gaf als thema mee aan de preek: Leven met Christus is zoveel rijker.

Wat is je levenshouding was de vraag waarmee hij opende. Zijn we niet allemaal vreemdelingen op aarde? Jacob zegt 130 jaar ben ik al vreemdeling en onderweg naar die liefelijke plek bij Hem. Bij Jacobs audiëntie bij de farao ontmoeten twee werelden elkaar. De machtige en rijke farao omgeven met pracht en praal ontmoet Jacob de schapenboer. Een tent bewoner een indringende schapen lucht. De farao vraagt naar Jacobs leeftijd. Jacob uit wiens geslacht Jezus geboren zou worden, die gevochten heeft met God, de schapenboer die leefde in afhankelijkheid van Hem. De farao leefde in rijkdom en zonder God. Twee werelden die elkaar ontmoeten. 130 jaar heb ik gezworven op deze aarde zegt Jacob als antwoord op de vraag. Jacob is niet jaloers maar realistisch. Hij weet dat het leven voorbij vliegt, wij mensen als gras zijn dat verdort, een ademtocht. Het is niets en als je dan God niet hebt blijft er hellemaal niet over lijkt hij te zeggen. Jacob zocht het hogerop, heeft vertrouwen en wacht op een beter vaderland. Hij kent zijn plek en leeft van de genade. Ik kom hier niet wonen want bij God ben ik thuis zegt hij. Ik kom slechts logeren. Dit leven is hem vreemd en wacht op Christus wederkomst.

Onze wereld met alle rijkdom en overvloed maakt het ons ook lastig al mogen we ervan genieten. Maar wees je bewust dat er een nieuwe wereld komt en dit voorbij gaat. Al wordt je 130 jaar er blijft veel verdriet en het eindigt altijd bij het graf. Wat is je God of afgod daar komt het op aan. Welke geniet uw vertrouwen? Wij hebben Christus mogen leren kennen en vinden daar wat we nodig hebben. Maak je druk om zielen rust want dat maakt ons rijker zo laat Jacob ons zien.  Hij zegende de farao bij het begin en het einde van de audiëntie. De omgekeerde wereld? Nee, Jacob kon zegenen omdat hij zelf gezegend was. Hij had eenvoudigweg meer te bieden als de farao. Vrede uitdelen die rust en vertrouwen gaf. Zo mogen wij die ook uitdelen aan onze omgeving. Staar je niet blind op geld en macht. Jacob zegende en wijs naar God en leefde met God. Ziet men om ons heen die levenshouding ook? Leef met de enige God die echte vrede geeft, omdat we rijk zijn met Hem. We niet uit Zijn hand kunnen vallen. Jacob ging ons daarin voor want hij wist dat hij die zegen niet alleen voor zichzelf kon houden en deelde het uit. Wees dus relevant voor je omgeving en spreek over onze Heer. Het zal onvolmaakt zijn en met vallen en opstaan gepaard gaan. Stem af op Hem want alleen dan wordt je gelukkig.

 

Naar het overzicht