Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Wim in ‘t Hout ‘Gelaat dat ons is toegewend’

In het weekbulletin van de Open hof kerk in Rotterdam Ommoord schreef ds. In ’t Hout over de het kerk zijn in Corona tijd. “Wat worden we opnieuw op de proef gesteld als kerkelijke gemeenschap door het oplaaiend coronavirus en de verscherpte maatregelen! Ze raken ons in het hart van ons gemeente zijn. Ze hebben veel impact op onze diensten en vieringen alsmede op onze activiteiten door de week. We beleven iets van de ‘woestijnperiode’ waar we het eerder bij de zondagse lezingen over Exodus hadden. Het vraagt erom het hierin uit te houden en geduld te oefenen, tegelijkertijd wordt juist nu trouw van ons gevraagd.

Wat een grote betekenis hebben hierbij de wekelijkse diensten voor KerkTV. Het is echt geweldig hoe verschillende mensen met passie zich hiervoor inzetten. Reden tot dankbaarheid. Zo kunnen we toch samen vieren en met elkaar verbonden blijven. Juist nu van groot belang. Inmiddels heb ik al vaak vernomen hoeveel kracht er voor velen vanuit gaat om dit mee te beleven. Ook hoor en zie ik hoe vaak gemeenteleden elkaar onderling ondersteunen. Juist ook hen die kampen met een kwetsbare gezondheid of zuchten onder een situatie van isolement

Laten we temidden van alle onzekerheden van deze tijd vanuit onze inspiratiebronnen elkaar bemoedigen en vindingrijk blijven in het bedenken van ideeën om onze gemeenschap te versterken en laten we onze zegeningen intussen ook blijven tellen. Omdat er ontmoetingsmomenten wegvallen, hebben we, ik ook, niet altijd goed zicht op wie daar behoefte aan heeft. Dat we ons telkens weer bemoedigd mogen weten door ‘een Gelaat dat ons is toegewend’, wat we in onze kerkdiensten steeds uitspreken aan het begin en het eind, is mijn bede. God zegene ons in en met elkaar!”

Naar het overzicht