Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Eerste Taizé-viering ‘God zag dat het goed was’

Gisterenavond, 4 maart jl., startte het eerste avondgebed in een serie van 6 in de 40 dagentijd tot aan Pasen. De avond had als thema ‘We luisteren naar Gods Woord en we worden stil’. In een matig bezochte viering in de Nieuwerkerkse Ringvaartkerk werd met eerbied gelezen en geluisterd naar het scheppingsverhaal en God zag dat het goed was.

Avondgebeden, of completten zoals de officiële naam voor deze vieringen is, zijn één van de getijdegebeden, die al eeuwenlang gebruikelijk is in de kloosters en ook opgenomen in de Dienstboeken van de diverse kerken. Ze hebben een vaste liturgie en worden gekenmerkt door inkeer en verstilling, gebed, zingen, en Bijbellezing. Elk jaar is er een overkoepelend thema, en elke avond wordt een ander facet daarvan uitgediept wat duidelijk wordt in de korte meditatie en de voorbeden.

In een korte meditatie sprak Angelique de Best over de schepping en het heden ten daagse gebruik van de aarde. ‘Zijn wij consumenten zonder geweten of goed rentmeesters; zo vroeg zei zich hardop af en pleite hiermee indirect voor een rigoureuze verbeterde omgang met de schepping in de breedste zin van het woord. ‘Kijkend naar het scheppingsverhaal kunnen we niet anders concluderen dat het van God is en wij zijn schepping misbruiken. Hij sprak en het was er.’

Naar het overzicht