Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Geluk aan een zijden draadje...

Ds. Cluistra, protestants predikant in de Dorpskerk in Capelle a/d IJssel schreef voor het kerkblad van de protestantse kerk in Capelle a/d IJssel onderstaande overweging.

We lijken vaak sterk te staan. Toch kan een slecht bericht van de dokter, of het verdriet van je kind alles zomaar op z’n kop zetten. Of je ver­liest je baan, of vrienden laten je zitten. Het ge­luk van gisteren kan vandaag plots verdwenen zijn.

En je trekt de harde conclusie: Geluk gaat blijkbaar voorbij. Wat ik nu heb en voel, kan morgen voorbij zijn. En dan lees ik ook nog eens in Jakobus 4:14: ‘U weet niet eens hoe uw leven er morgen uitziet. U bent immers maar damp, die heel even verschijnt en dan al verdwijnt.’ Voor de apostel Jakobus reden om te zeggen dat wij dus maar wat vaker Deo Volente moeten zeggen: ‘Als de Heer het wil, zijn we dan in leven en zullen we dit of dat doen.’ (vs.15).

Ons geluk hangt aan een zijden draadje. Een be­nauwende conclusie. Om gek van te worden. Is blij en ontspannen leven dan nog wel mogelijk? Ja, ge­lukkig wel! Niet door bezorgd te zijn maar in de weg van de overgave aan God ontvang je een vrede die alle verstand te boven gaat. (Filippenzen 4:6-8) Datzelfde zegt Jezus in de Bergrede: ‘Maak je geen zorgen… Zoek eerst Gods Koninkrijk! Iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad’. (Mattheüs 6: 25-34)

Maar die zegen is geen garantie voor een levens­lange vakantie. Hij wil ons juist dragen, hoe de weg ook gaat! Dat ons geluk zo kwetsbaar is kun je dan ook veel meer zien als een uitnodiging om onze ge­borgenheid bij God te zoeken en te vinden. Want de Bijbel laat ons zien dat wij heel gemakkelijk aan God voorbij leven wanneer alles probleemloos ver­loopt.

C.S. Lewis, die eerst atheïst was en later tot geloof kwam, schrijft: ‘God fluistert tot ons in onze genietingen, Hij spreekt tot ons geweten, maar Hij roept ons in ons lijden. Het is zijn megafoon om een dove wereld wakker te schudden. Een slecht mens die zich gelukkig voelt, heeft er geen idee van dat zijn han­delen niet ‘klopt’, dat hij niet in harmonie is met de wetten van het heelal.’

Ons geluk hangt aan een zijden draadje. Maar God laat zien dat Hij door Jezus Christus, dat zijden  draadje van ons leven en ons geluk vasthoudt. Hij laat niet los. Tot dit geloof worden we geroepen. We hebben Pasen in de rug! Paulus kan dan ook zin­gen: ‘Niets kan ons scheiden van de liefde van God, die Hij ons bewezen heeft in Christus Jezus.’ (Romei­nen 8 : 39)

Laten we God danken voor alle zegeningen, voor het geluk van iedere dag. Maar Hem juist ook dan­ken dat ons geluk niet afhankelijk is van de om­standigheden alleen. De diepste troost is van Hem te zijn, Zijn eigendom! Voor tijd en eeuwigheid!

Naar het overzicht