Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Gerard van Doodewaard 'dat God zich verheugt over onze woorden'

Gerard van Doodewaard schreef het openingswoord van de nieuwsbrief van de Volle evangelie gemeente Het Kruispunt in Nieuwerkerk a/d IJssel en schrijft over Psalm 19.

Veel Psalmen of gedeelten van Psalmen zijn gebeden. De Psalmen vormen dan ook een rijke bron voor onze gebeden. De Psalmen zijn brandstof voor onze gebeden. In Psalm 19:15 staat David stil bij de woorden die uit zijn mond komen en de overleggingen die zich in zijn hart bevinden. Dan spreekt David het volgende gebed uit:

Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn,
o Here, mijn rots en mijn verlosser.

Om deze Bijbeltekst wat beter te begrijpen volgt hier Psalm 19:15 uit de vertaling van de BasisBijbel: Heer, ik wil dat U kan genieten van alles wat ik zeg of denk. Heer, U bent de rots onder mijn voeten. U bent mijn Redder. Het is het verlangen van David dat God kan genieten van alles wat hij zegt of denkt. Dat God kan genieten van alles wat wij zeggen of denken is een prachtig doel om na te streven. Het zal lang niet altijd lukken. Jacobus 3 vers 1 t/m 12 gaat over de zonden van de tong. In vers 2 lezen we Want wij struikelen allen in velerlei opzicht; wie in zijn spreken niet struikelt, is een volmaakt man, in staat zelfs zijn gehele lichaam in toom te houden. Zo is het ook, wij struikelen in velerlei opzicht. Helaas komen er uit onze mond ook woorden waaraan God geen plezier beleeft. Woorden van roddel, woorden waarmee we een ander kwetsen, woorden van veroordeling, woorden van ongeloof, woorden van jaloezie (om enkele voorbeelden te geven).

Wanneer wij geestelijk groeien zullen wij meer woorden uitspreken waar God plezier aan beleeft en minder woorden uitspreken waar God geen plezier aan beleeft. Daar zijn we een leven lang mee bezig.

David zegt in Psalm 9 : 2 en 3.
Ps. 9 : 2 en 3.

Ik zal U loven, Here, met mijn ganse hart.
Ik wil al uw wonderen verhalen.
In U wil ik mij verheugen en juichen.
Uw naam psalmzingen, o Allerhoogste.

God heeft een welbehagen in, beleeft plezier aan onze woorden van lofprijs en aanbidding die uit ons hart komen. God is verheugd wanneer wij getuigen van de wonderen die Hij in ons leven heeft gedaan en doet. God verheugt zich over onze woorden wanneer wij anderen de boodschap van redding en heil brengen. God verheugt zich over onze woorden tijdens onze gebedstijd die recht uit het hart komen.

Wie een gebedsrelatie heeft ontwikkeld met God en daarbij Gods hart weet te raken zal zeker ook in zijn woorden naar mensen veranderen. God wil ons hart doorgronden, reinigen, heiligen.
Geef hem je hart. We kunnen onze mond positief gebruiken door:
iemand te bemoedigen,
iemand te stimuleren,
iemand te zegenen,
iemand een compliment te geven,
iemand te troosten,
hoge verwachtingen over iemand uit te spreken,
iemand een goed advies te geven,

Maar het kan soms ook goed zijn…..om te luisteren.

Om ons bewust te worden van de woorden die we uitspreken naar God, naar anderen en over anderen is het goed om Psalm 19 vers 15 regelmatig uit te bidden en te proclameren.
Ook is het goed om aan het eind van de dag te reflecteren, terug te kijken op de woorden die we uitgesproken hebben. Wat hebben mijn woorden vandaag gedaan? Waar zijn mijn woorden voor de Heer welgevallig geweest? Waar niet? Waar moet ik vergeving vragen aan God en mensen? We zijn werk in uitvoering, maar dienen wel een voorbeeld te zijn (Paulus tegen Timotheüs) Wees een voorbeeld in……woord

Niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid. 1 Timotheüs 4:12

Dat ook voor u de Here uw rots en verlosser mogen zijn.

Naar het overzicht