Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Gerard van Doodewaard ‘de kracht van het kruis’

Gerard van Doodewaard opent de laatst verschenen nieuwsbrief van de Volle Evangelie gemeente Het Kruispunt in Nieuwerkerk a/d IJssel met een artikel over de kracht van het kruis.

Het is niet logisch om bij een kruis te denken aan kracht. Paulus zegt in 1 Kor. 1:18: “Want het woord des kruises is wel voor hen die verloren gaan een dwaasheid, maar voor ons die behouden worden, is het een kracht Gods.” Voor de wereld is het kruis een dwaasheid, schande, een vloek, misdaad. Maar voor ons christenen is het een kracht tot behoud, een teken waarin wij zullen overwinnen.

Daarom behoort in een levende, christelijke gemeente het kruis centraal te staan. Een gemeente waar het kruis centraal staat, is een gemeente waar Gods kracht aanwezig is. In een gemeente waar het kruis centraal staat, wordt voortdurend gewezen op het verlossend werk van Jezus Christus. In een gemeente waar het kruis centraal staat, is geen ruimte voor het eigen ik op de troon. In een gemeente waar het kruis centraal staat, weten de gelovigen dat geen mens in staat is om zichzelf te redden of te verlossen, want dan zou Christus tevergeefs gestorven zijn.

Ik ontneem aan de genade Gods haar kracht niet; want indien er gerechtigheid door de wet is, dan is Christus tevergeefs gestorven (Galaten 2:21). In onze gemeente staat het kruis centraal; zichtbaar aan het rood, verlichte kruis in de kerkzaal; zichtbaar in het logo. Hoorbaar in de verkondiging, gebeden en getuigenissen. Doorklinkend in de liederen.

Onderstaand 10 punten die de kracht van het kruis illustreren:
1. Door het kruis is de weg naar God de Vader weer vrijgemaakt door Jezus, de vredevorst. 
2. Door het kruis worden wij verbonden met Christus (Efeze 2 : 11 – 18) 
“Maar thans in Christus Jezus zijt gij, die eertijds veraf waart, dichtbij gekomen door het bloed van Christus”(Efeze 2 : 13).  
3. Door het kruis krijgen wij de mogelijkheid dat onze zonden worden kwijtgescholden (Kolossenzen 2 : 13 en 14) Ook u heeft Hij, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met Hem, toen Hij ons al onze overtredingen kwijtschold, 14 door het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft Hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen. 
4. Aan het kruis werden de overheden en machten door Jezus ontwapend. 
“Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd (Kolossenzen 2 : 15). 
5. Door het kruis is er genezing. 
“en door zijn striemen is ons genezing geworden” (Jesaja 53: 5b). 
6. Door op het kruis te blijven zien, worden wij beschermd tegen toverij, manipulatie en intimidatie. O, onverstandige Galaten, wie heeft u betoverd, wie Jezus Christus toch als gekruisigde voor de ogen geschilderd is?  
7. Van het eenvoudige evangelie van het kruis gaat een geweldige kracht uit.
Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen, en dat niet met wijsheid van woorden, om niet het kruis van Christus tot en holle klank te maken. (1 Korintiërs 1 : 17). 
8.   Door Christus te volgen, kunnen we ons oude leven achter ons laten. In Christus zijn we een nieuwe schepping.
9. Het kruis leert ons wat een leven van overgave en nederigheid uitwerkt.
10. De kracht van het kruis biedt ons de mogelijkheid om het (monster van het) eigen-ik te kruisigen. Dan zit ons eigen-ik niet meer op de troon van ons leven, maar Christus.
 
Laten wij de kracht van het kruis nooit uit het oog verliezen!!!

 

 

 

Naar het overzicht