Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Gerard van Doodewaard ‘God heeft een plan voor ons leven’

Gerard van Doodewaard schreef het openingswoord van de nieuwsbrief van de Volle evangelie gemeente Het Kruispunt in Nieuwerkerk a/d IJssel en spreekt over Gods plan.

God heeft een plan voor ons leven. De Heilige Geest geeft hierbij net als een kompas de juiste richting aan. Volg Zijn instructies. In Efeze 2 vers 10 lezen we: Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. God heeft die goede werken tevoren bepaald met als doel dat wij daarin zouden wandelen. Wandelen om vrucht te dragen. Vrucht dragen is steeds meer op Jezus gaan lijken. Om in het plan van God voor ons leven te komen, maar ook te blijven moeten we de juiste keuzes maken. Keuzes in lijn met het plan dat Hij voor ons leven heeft. Dat kan ook een plan voor een bepaald seizoen zijn. We moeten daarbij blijven op de weg die leidt naar het eeuwige leven. De weg van de waarheid en het leven. De Heilige Geest wijst ons op die weg. De Heilige Geest wijst ons op Jezus. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Wanneer we op Zijn Weg blijven, verdwalen we niet.

De inwonende Heilige Geest is ons kompas. Wat een geheimenis dat de Heilige Geest in ons woont. Je zou ook kunnen zeggen de inwonende Heilige Geest is ons navigatiesysteem. Wanneer je op bekend terrein je navigatiesysteem niet aanzet, zul je niet zo snel verdwalen. Toch is het niet verstandig om op de automatische piloot te leven. Ook op geestelijk bekend terrein kunnen we zo maar een verkeerde keus maken. Kom je op onbekend terrein en we schakelen ons navigatiesysteem niet in, dan is de kans op verdwalen groter. We kunnen de weg kwijt raken. Geestelijk gezien moeten we ingeschakeld blijven op de Heilige Geest. De Heilige Geest moet de ruimte krijgen om ons te leiden op de weg.

Een navigatiesysteem moet van tijd tot tijd van een update worden voorzien. 
In Efeze 5 vers 18 lezen we: En bedrinkt u niet aan wijn, waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de Geest. Door overmatig drankgebruik kunnen we onze zelfbeheersing verliezen.
Wie vervuld wordt van de Heilige Geest zal groeien in zelfbeheersing.
Zelfbeheersing maakt deel uit van de vrucht van de Geest.

Galaten 5:22
Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing
Vervulling kun je als een up date zien. Vervulling is niet eenmalig. Vervulling is regelmatig nodig wanneer we vol willen blijven van de Heilige Geest.
Die volheid hebben we nodig om Gods stem goed te kunnen verstaan.
De Heilige Geest staat ons daarin bij. De Heilige Geest verleent bijstand.

Handelingen 9: 31
De gemeente dan door geheel Judea, Galilea en Samaria had vrede; zij werd opgebouwd en wandelde in de vreze des Heren, en zij nam in aantal toe door de bijstand van de heilige Geest.

Voor elk seizoen heeft Onze Hemelse Vader een plan. Bent u bejaard?? God heeft ook een plan voor dat seizoen Psalm 92 : 13 -16. De rechtvaardige zal groeien als een palmboom, opschieten als een ceder van de Libanon; 14 geplant in het huis des Heren groeien zij in de voorhoven van onze God; 15 zij zullen in de ouderdom nog vrucht dragen, fris en groen zullen zij zijn;16 om te verkondigen, dat de Here waarachtig is, mijn rots, in wie geen onrecht is.Naar het overzicht