Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Gerard van Doodewaard ‘God troost in benauwdheid’

Gerard van Doodewaard schreef het openingswoord van de nieuwsbrief van de Volle evangelie gemeente Het Kruispunt in  Nieuwerkerk a/d IJssel en benadrukt daarin over de troost van God.

Ieder mens komt in zijn leven druk of benauwdheid tegen. Dat geldt ook voor een christen. De vraag is alleen hoe gaan we met druk of benauwdheid om? Zoeken we onze troost in te veel eten, alcohol, roken of erger nog drugs? Maakt druk of benauwdheid ons moedeloos? In Jesaja 51:12 lezen we Ik, ik ben het die u troost. Onze God is de God aller vertroosting. Bij Hem vinden we troost in tijden van druk of benauwdheid. God gebruikt ook mensen bij het troosten van anderen. In 2 Korinthe 1 : 3 en 4 lezen we: Dankzegging voor troost en verlossing. 3 Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting, 4 Die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden.

Het woord wat hier voor verdrukking wordt gebruikt heeft in het Grieks de betekenissen: benauwdheid, (ver)druk(king), angst, lijden. Paulus noemt God de God van alle vertroosting. Bij Hem vinden we troost, bemoediging. Hij is ons met de inwonende Heilige Geest nabij. We kunnen in onze gebedstijd alles aan God voorleggen. Zijn Geest kan ons leiden naar bemoedigende teksten in de Bijbel. Hij kan anderen opwekken om voor ons te bidden. Hij kan iemand op ons pad brengen die door dezelfde benauwdheid of angst is gegaan. Die persoon kan een luisterend oor bieden. Die persoon kan delen hoe God hem getroost heeft en wat hem door de druk of benauwdheid heeft heen geholpen. God troost ons, zegt Paulus, in al onze verdrukking zodat we anderen kunnen troosten wanneer die door druk of benauwdheid heen gaan.

De door Paulus gestichte gemeente in Korinthe had zowel met druk van buiten als met druk van binnen te maken. Ze leefden in een heidense omgeving met veel Griekse afgoden en Joodse leraren die Paulus achterna waren gereisd probeerden hen terug te brengen naar de wet. Binnen de gemeente was er sprake van veel verdeeldheid, onderlinge ruzies, grove zonden, misbruiken aan het avondmaal en rechtszaken tegen elkaar. In de BasisBijbel vond ik een mooie vertaling van Psalm 23:4: Zelfs als ik door een diep, donker dal ga, ben ik nergens bang voor, want U bent bij mij. Met uw stok en uw herdersstaf beschermt U mij en stuurt U mij bij. Het troost mij dat U dat doet. Het is voor ons een troost in een moeilijke periode dat God degene is die ons beschermt en bijstuurt, corrigeert. Je kunt in je benauwdheid, bijvoorbeeld voor het Coronavirus, helemaal doorslaan. Wat een vreugde om te weten dat God je dan bijstuurt, Hij de God aller vertroosting.

Naar het overzicht