Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Gerard van Doodewaard ‘Gods gedachten voor hen die in Christus zijn’

Gerard van Doodewaard opent de laatst verschenen nieuwsbrief van de Volle Evangelie gemeente Het Kruispunt in Nieuwerkerk a/d IJssel met een artikel  over Gods gedachten.

Hoe denkt God over degenen die in Christus zijn? Degenen die Jezus hebben aangenomen als hun Heer en Verlosser? Is het denken van hen, van u in lijn met het denken van God. Vanaf 597 voor Christus werden de Joden door de Babyloniërs na de inname van Jeruzalem gedeporteerd naar Babel. Het Joodse volk mocht niet meer in het Beloofde Land wonen. Het Joodse volk verkeerde in nood. Slechts een deel bleef achter, waaronder de profeet Jeremia. In Jeremia 29 komen we een brief tegen aan de ballingen In Babel. God geeft door de profeet Jeremia een bemoediging aan de ballingen. We lezen in Jeremia 29 : 11-14 (NBG): Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven. 12 Dan zult gij Mij aanroepen en heengaan en tot Mij bidden, en Ik zal naar u horen; 13 dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart. 14 Dan zal Ik Mij door u laten vinden, luidt het woord des Heren, en in uw lot een keer brengen; dan zal Ik u verzamelen uit alle volkeren en van alle plaatsen waarheen Ik u verstoten heb, luidt het woord des Heren, en u terugbrengen naar de plaats vanwaar Ik u in ballingschap heb doen wegvoeren. God koestert over de ballingen gedachten van vrede en niet van onheil. Gedachten van Sjaloom, innerlijke rust, tevredenheid, veiligheid, gezondheid, gaaf zijn, geborgen zijn in God. Gods vrede is een geschenk van God.
We zien hier: God bemoedigt, het volk gaat bidden in de nood. God laat zich vinden. Hij brengt een keer in hun lot. God wil ook ons bemoedigen. Hij koestert over ons gedachten van vrede en niet van onheil. Hij geeft ons een hoopvolle toekomst in Christus. Wat een vreugde.

Wanneer we ontdekken hoe God over ons denkt dan gaan we Hem aanroepen, tot Hem bidden, Hem zoeken met heel ons hart. Ons denken is van Hem vervuld. We kunnen zingen:

Ik wil juichen voor U, mijn Heer
Met blijdschap in mijn hart.
Ik wil jubelen voor U Heer
Mijn hart is vol ontzag
Ik erken: U, Heer, bent God
En ik behoor U toe.
Mijn aanbidding is slechts voor U
Wat ik ook denk of voel.

Alleen ons denken gaat soms alle kanten op. Je kunt ook negatief denken over jezelf, over een ander, over je toekomst. Je gedachten kunnen zo in beslag worden genomen door de omstandigheden dat je niet tot gebed kunt komen, niet tot lezen in Gods Woord kunt komen, niet tot lofprijs kunt komen, niet tot aanbidding kunt komen. Een negatieve manier van denken en de gevolgen daarvan voor ons geestelijk leven zijn een waarschuwingssignaal. Ons denken is dan niet meer in lijn met Gods denken. Blijf niet hangen in negatief denken. Weet en geloof hoe God over u denkt. Zoek Hem en Hij laat zich vinden. Psalm 139: 10-12 zegt: Hoe kostelijk zijn mij uw gedachten, o God, hoe overweldigend is haar getal.18 Wilde ik ze tellen, zij zijn talrijker dan het zand; als ik ontwaak, dan ben ik nog bij U.

Dat Gods gedachten de bron van al uw gedachten zullen zijn. Dat al uw bronnen in Hem zullen zijn (zie Psalm 87). Besef de diepe betekenis van Sjaloom: Gedachten van innerlijke rust, tevredenheid, veiligheid, gezondheid, gaaf zijn, geborgen zijn in God. Gods vrede is een geschenk van God. Ken Zijn gedachten over U en kom tot rust.


 

 

Naar het overzicht