Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Gerard van Doodewaard ‘tegenslag’

Gerard van Doodewaard schreef het openingswoord van de nieuwsbrief van de Volle evangelie gemeente Het Kruispunt in Nieuwerkerk a/d IJssel en spreekt daarin over de huidige levensomstandigheden.

Ons leven gaat niet altijd over rozen. Ieder mens krijgt te maken met tegenslagen. Actueel is het verlies aan koopkracht en de hoge energierekening. Ook kan ons vanuit het niets een ingrijpende gebeurtenis treffen, zoals een levensbedreigende ziekte of het verlies van een geliefde. Grote, maar ook kleine tegenslagen kunnen leiden tot neerslachtigheid en depressiviteit. We kunnen het uitroepen naar God: Vader, waarom treft mij dit? Wat kan ons in tijden van tegenslagen troosten, bemoedigen? Waar gaat Asaf in Psalm 77 doorheen? Ik neem u mee naar Psalm 77, een psalm van Asaf. Boven deze psalm staat in de NBG Troost door herdenken. Asaf was een Leviet en één van de drie leiders van het koor in de tabernakel. In 1 en 2 Kronieken wordt Asaf een muzikant en “ziener” genoemd.

Het is niet bekend wat er is gebeurd, maar Asaf komt in het eerste deel van Psalm 77 neerslachtig en verward over. Asaf schreeuwt het uit naar God: 2. Mijn stem is tot God, en ik roep; mijn stem is tot God, opdat Hij zijn oor tot mij neige. 3 Ten dage mijner benauwdheid zoek ik de Here, des nachts is mijn hand uitgestrekt en zij wordt niet moede, mijn ziel weigert zich te laten troosten. 4 Denk ik aan God, dan kreun ik; peins ik, dan versmacht mijn geest. 5. Gij houdt mijn ogen open, ik ben onrustig en kan niet spreken.

Asaf zoekt ten dage van de benauwdheid de Here, maar hij weigert zich te laten troosten. Hij is onrustig en kan niet spreken. Ook wij kunnen door zo’n fase heen gaan. De fase van onrust en ontroostbaar zijn, vol met vragen aan God, zoals ook Asaf: Zal de Here dan voor altoos verstoten, en niet meer goedgunstig zijn? 9 Neemt zijn goedertierenheid voor immer een einde, houdt de belofte op van geslacht tot geslacht? 10 Vergeet God genadig te zijn, of sluit Hij zijn barmhartigheid in toorn toe? In vers 12 neemt de Psalm een wending. Asaf neemt een besluit: Ik zal de daden des Heren gedenken, ja, ik wil gedenken uw wonderen van ouds. Zo te lezen is Asaf tot rust gekomen bij God. God, die hij zocht tijdens de dage zijner benauwdheid. Eerst onrustig, ontroostbaar, verward en neerslachtig. Nu vol van de daden van de Heer. Asaf herinnert zich wat God voor zijn volk en hem heeft gedaan. Asaf spreekt hier vanuit een andere geest. Prachtig is het vervolg in de verzen 13 – 16: 13 Van al uw werken gewagen en uw daden overdenken. 14 O God, in heiligheid is uw weg; wie is een God, groot als God? 15 Gij zijt de God, die wonderen werkt, Gij hebt onder de volken uw macht doen kennen.

16 Gij hebt uw volk met machtige arm verlost, de zonen van Jakob en Jozef. Het herdenken van Gods daden en wonderen is voor Asaf troostvol. Het tilt hem op uit een situatie van neerslachtigheid. Hij richt zijn oog niet meer op de omstandigheden, maar op God. Bent u op dit moment neerslachtig, verward of onrustig. Ik bid dat u in de fase zult komen van het gedenken van de daden en wonderen van God. Dank Hem om wie Hij is, Dank Hem om wat Hij heeft gedaan voor u door Zijn Zoon Jezus Christus te geven als verzoening voor onze zonden. Dank Hem om wat Hij specifiek voor u heeft gedaan. Het is goed om datgene wat God in uw leven heeft gedaan te herinneren, er voor te danken en te herdenken. Herdenken van Gods grote daden voorkomt onvrede. Dan is onze focus op wat God heeft gedaan in ons leven. De omstandigheden kunnen veranderen, maar God blijft gisteren, heden en tot in de toekomst dezelfde.

Naar het overzicht