Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Gerard van Doodewaard ‘Zoek God in de stilte’

Gerard van Doodewaard opent de laatst verschenen nieuwsbrief van de Volle Evangelie gemeente Het Kruispunt in Nieuwerkerk a/d IJssel met een artikel over het zoeken naar God.

Het is de eerste dag met de avondklok. Ik kijk om twee minuten voor 9 uit het raam van mijn appartement. Meer auto’s dan normaal rijden nog snel huiswaarts. Daarna wordt het stil op straat. Meer tijd om God te zoeken in de stilte!? De mensen zijn de avonden thuis. Ouderen zitten al maanden aan huis gekluisterd door de Corona pandemie. Meer tijd om God te zoeken in de stilte!? Een uitroepteken en een vraagteken. Zeker een kans of gaat de tijd op aan meer netflixen, meer facebook, meer social media en dergelijken?
Beantwoord u de vraag voor uzelf. Bij stilte denk ik aan: Afwezigheid van geluid, afwezigheid van je stem, afwezigheid van afleidende gedachten, afwezigheid van prikkels. In die stilte kunnen we God zoeken en Hem ontmoeten.

Ps. 131 : 2 zegt: Voorwaar, ik heb mijn ziel tot rust en tot stilte gebracht, als een kind dat de borst ontwend is, bij zijn moeder, mijn ziel is in mij als een kind dat de borst ontwend is. Jezus zocht Zijn Vader in de stilte op de eenzame plaatsen. Lukas 5:16 (NBG) Doch Hij trok Zich terug in de eenzame plaatsen om te bidden. Een eenzame plaats, een plaats waar je niet gestoord wordt. Wat is uw eenzame plaats? God zoeken en ontmoeten, tijd voor gebed. In gesprek met God. God laat zich zoeken in de stilte. Naast spreken tot God ook stil zijn een luisteren naar God. Wanneer we stil zijn voor God krijgt HIJ de gelegenheid om te spreken.

Adriaan Molenaar dicht: Ik kies de stilte, doelbewust, en breng mezelf tot diepe rust. Ik houd mij klein, zoals een kind dat bij zijn moeder vrede vindt. Niet altijd wordt mijn wens vervuld, toch ben ik stil en heb geduld. Wacht, Israël, zo op de HEER, verwacht Hem nu en altijd weer! Stilte, gebed en verwachting hebben met elkaar te maken…… Ja, in deze Coronatijd mogen we weten dat er betere tijden komen. Er is licht aan het einde van de tunnel. Ik hoorde tijdens een preek een voorganger laatst zeggen: “Er is niet alleen licht aan het eind van de tunnel; er is ook licht in de tunnel.” Gods licht schijnt in de tunnel van de Coronatijd voor degenen die Hem zoeken. Wanneer de storm raast in uw leven. God brengt de storm weer tot stilte. In de stilte kunt u Hem ontmoeten. Stil zijn voor zijn aangezicht (waar overvloed van blijdschap is). In de stilte kan God ons richting geven! God spreekt in de stilte. We moeten wel zeker weten dat God spreekt. Zijn stem moet vertrouwd voor u zijn!! Johannes 10:27 (NBG) Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij.

Zoekt u God in de stilte?
Laten we ons voornemen om God meer in de stilte te zoeken, individueel en samen.

In Psalm 62: 2 en 3 staat geschreven:
Psalm 62: 2 en 3 (HSV): 2. Zeker, mijn ziel is stil voor God; Van Hem is mijn heil. 3. Zeker, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting; ik zal niet al te zeer wankelen.

Tot slot.
Wat is belangrijk bij het zoeken van God?
1. Ontwikkel een levensstijl van gebed, zowel individueel als met anderen.
2. Oefen je in het luisteren naar de Stem van God.
3. Lees en bestudeer Gods Woord.
4. Heb het verlangen om geestelijk te groeien.
5. Zorg voor balans tussen geestgericht en taakgericht.


Naar het overzicht