Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Henco Lopers ‘Leven uit de Bron’

In een prekenserie over discipelschap sprak Lopers vanmorgen in zijn thuisgemeente De Lichtkring over Johannes 7 vers 37 – 39.

37 Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus op en sprak de mensen toe: ‘Als u dorst hebt, kom dan bij Mij om te drinken. 38 Er staat geschreven dat stromen van levend water uit uw binnenste zullen komen als u in Mij gelooft.’ 39 Hij sprak hier over de Geest die gegeven zou worden aan de mensen die in Hem geloofden. Want de Geest was nog niet gekomen, omdat Jezus nog niet naar zijn Vader was teruggegaan.

Water te koop, water te koop roept de koopman in Jeruzalem. Water was schaars in Jeruzalem zeker in de droge periode wanneer het water buiten de stad door waterdragers gehaald moest worden.  Maar deze stem is anders maar gebruikt dezelfde tekst. Water te koop, hier is water voor iedereen zonder betaling!

Het is de profeet wat heeft hij in de aanbidding? Het zijn de woorden van God Luister en u zult leven. Geniet van de overvloed. Hij doet een aanbod van een Hemelse maaltijd. Nu bij gratis acties zijn de mensen snel warmgedraaid want daar moet je bij zijn. Gods aanbod is gratis vanwege Zijn liefde voor David zo is te lezen.

Maar wat gebeurd er? De mensen denken zichzelf te kunnen redden maar Jesaja gaf hierop al eens antwoord: “Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten, laat de onrechtvaardige zijn snode plannen herzien. Laat hij terugkeren naar de HEER, die zich over hem zal ontfermen; laat hij terugkeren naar onze God, die hem ruimhartig zal vergeven.” De profeet roep om een terugkeer van het volk naar God. Daar waar wij ook vaak denken het zelf wel te kunnen. Waarom hebben we God nodig.

God zelf laat ons de twee paden zien. Wil je leven met of zonder Hem. God wil erbij zijn in je leven, je vervullen met brood uit de Hemel. U plannenmakerij stelt niet zoveel voor want God is zoveel meer.  Daar staat de profeet op het plein in de stad met zijn verhaal maar komen de mensen? En wij komen wij ook? Om je dorst te lessen en je honger te stillen.  Zijn aanbod staat nog steeds. Het is de dorst naar de vervulling en verzadiging. Wij zijn behoeftige mensen in een jachtig bestaan. De Bijbel ontmaskerd die vervulling maar alleen in Hem. Blijf dus zoeken naar Hem de Bron de kern, het volmaakte van ons bestaan.

In de tekst staan twee werkwoorden sprak Lopers afrondende namelijk drinken en komen waarbij komen het zoeken naar God is en drinken is je hart openstellen voor Hem. Gaan we het gevecht aan om dichtbij hem te komen? Zoek God met een oprecht hart en hij laat zich vinden. Drink de stromen van levend water!

Naar het overzicht