Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Henco Lopers ‘Waar sta jij?’

Vanmorgen sprak Ds. Lopers over het vervolg van het gemeenteproject discipelschap in De Lichtkring aan de hand van Matheus 25: 31 -46 en las de verzien acht en negen van hoofdstuk 4 van de brief aan de Filippenzen:

“Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat wel luidt, zo er enige deugd is, en zo er enige lof is, bedenkt datzelve; Hetgeen gij ook geleerd, en ontvangen, en gehoord, en in mij gezien hebt, doet dat; en de God des vredes zal met u zijn.”

Waar staat jij in het leven met God zo startte hij zijn betoog. Leef jij in zijn nabijheid of leid je je eigen leven? Als je tekst leest ben je geneigd om te zeggen dat je dit moet verdienen dat vrome leven maar dat wordt hier niet bedoelt. Als we eerlijk zijn en naar ons zelf kijken proberen we vaak in Gods nabijheid te komen en leven. Maar God draait dit om en zegt jullie zijn een priesters in Zijn koninkrijk. Je bent uit de duisternis geroepen en dus al burger en huisgenoot van God. Dat is wat je mag zijn. Het is namelijk in Christus al goed genoeg. Je bent Zijn geliefd kind, Zijn kostbare kracht staat ons al ter beschikking.

Durf je in die hoedanigheid bij Christus te gaan staan? Waar sta jij voor? Voel je Zijn aanwezigheid en de vreugde? En nu we daar staan klinkt de oproep vanuit de tekst. Merk je dan dat het hier gaat dat je leeft in de stijl van Koninkrijk en niet om het te verdienen maar ervan uitgaande dat dit al bezit is? Geen goede werken maar het goede leven met Hem invullen. Vol van Zijn heiligheid, kracht en zegen. Ga in Zijn aan als toegewijd en toegerust kind.

Wat betekend dan de scheiding tussen de bokken en schapen? Het gaat hier niet over je goed werken maar heb je geleefd in de stijl van Christus en Zijn koninkrijk. Kijk je naar het koninkrijk of sta je erin geborgen in Zijn liefde en vrede. Laat je door Hem vormen en oefenen.

 

Naar het overzicht