Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Henk Kamminga ‘Een vrede die alle verstand te boven gaat’

Henk Kamminga, kerkelijk werker (ouderenpastoraat) binnen de hervormde gemeente in Nieuwerkerk a/d IJssel schreef onderstaande overweging voor het laatste nummer van de Onderweg het kerkblad voor deze gemeente.

"Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen." lk denk dat het universeel is dat mensen verlangen naar vrede. Des te meer nadat je oorlog hebt meegemaakt of leeft in een omgeving met veel criminaliteit en geweld. Wat wordt van mij gevraagd om deze vrede te zoeken en te bewaren? Wat is mijn rol?

Romeinen 12: 9-21 beschrijft de onderlinge liefde. De liefde voor elkaar binnen de gemeente als broeders en zusters. Maar ook naar anderen om ons heen. In vrede leven met alle mensen. En vergeld niemand kwaad met kwaad. Overwin het kwade door het goede. De opdracht om 'vrede te houden met alle mensen' heeft twee beperkingen, namelijk. 'als het mogelijk is' en 'voor zover het van u afhangt, van u uitgaat'. Je hebt het niet altijd zelf in de hand. De omstandigheden spelen een rol en het moet uiteindelijk van twee kanten komen. De gezindheid van de gelovigen moet altijd de vrede met alle mensen zoeken Genoeg Bijbelteksten die dat duidelijk maken: "Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden." (Matth. 5:9); "Jaag de vrede na met allen, en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien." (Hebr. 12:14); "En de vrucht van de gerechtigheid wordt in vrede gezaaid voor hen die vrede stichten." (Jak. 3:18). En vrede als een vrucht van de Geest (Gal. 6:16). ar nooit ten koste van de waarheid en de opdracht om het Evangelie te verkondigen.

God van de vrede (1 Thess. 5:23), Jezus is onze vrede (Efz. 2:14), Evangelie van de vrede (Efz. 6:15). Het Koninkrijk van God is brenger van vrede. Maar is ook in strijd met de machten van deze wereld, die niet uit is op vrede, en tegen het Woord van God ingaat en probeert de waarheid onderuit te halen. Een spanningsveld die je om je heen voelt. Maar dat ontneemt ons niet de verantwoordelijkheid om in vrede met alle mensen te leven. Jezus geeft ons die vrede, Zijn vrede, niet zoals de wereld die geeft. Een vrede die alle verstand te boven gaat. Ga heen in vrede.

Naar het overzicht