Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Henk Kamminga 'Jezus is voldoende'

Kerkelijk werker Henk Kamminga coördineert en stuurt het ouderenpastoraat binnen de Hervormde gemeente in Nieuwerkerk aan en schreef voor het laatst verschenen kerkblad ‘Onderweg’ onderstaande overweging.

In een brief aan de gemeenten in Galatië reageert Paulus fel op een dwaalleer, ideeën die van Christus en het kruis afleiden. Er zijn mensen in de christelijke gemeente die beweren dat alle christenen, ook niet-Joden, de Joodse wetten moeten houden. Daar hoort dan ook de besnijdenis bij. Paulus spreekt deze gedachte aan alle kanten tegen: geloven in de HEERE Jezus is voldoende, en in Zijn werk aan het kruis is alles volbracht. Daar mag je niets aan toevoegen of afdoen.

Er was rondom deze kwestie ruzie en onrust ontstaan in de gemeente van Galatië. In Galaten 5:15 heeft Paulus het over "elkaar aanvliegen" ("elkaar bijt en verslindt" HSV). Dat staat tegenover de liefde die in de gemeente zichtbaar zou moeten zijn. Paulus zet het geruzie bij de werken van "het vlees", het oude leven zonder Christus. Daar tegenover staat de vrucht van de heilige Geest. "De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing" (Galaten 5:22). "Vrucht" in enkelvoud. Maar vervolgens noemt Paulus 9 vruchten. Horen ze bij elkaar en als je er één mist, zit het dan niet goed? De "eigenschappen" van een christen, zo zou je deze opsomming kunnen noemen. Ze worden allemaal als één vrucht gezien, als partjes van één appel, bij elkaar horend. Je kunt er niet uit kiezen, zo van: ik heb de vriendelijkheid en dan heb jij de zelfbeheersing. Het gaat om het profiel van een christen. Dit is wat de Geest uitwerkt in ons leven.

Dat wil niet zeggen dat je nu elke dag dit lijstje langs moet gaan om te kijken of je al verder gevorderd bent in vriendelijkheid enzovoorts. Wanneer je met Christus verbonden bent, groei je vanzelf in je geloof en wordt steeds meer zichtbaar dat je Hem volgt en op Hem gaat lijken: alle partjes van die ene vrucht worden meer zichtbaar. (Met de "gaven" van de Geest is het trouwens anders gesteld. Die worden individueel aan alle gelovigen gegeven en zijn bedoeld tot opbouw van de gemeente. Niet iedereen heeft dus dezelfde gave). Na de opsomming van de vrucht van de Geest, lezen we verder: "Daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen" (Galaten 5: 22-25).

 

 

Naar het overzicht