Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Henk Kamminga ‘Op bergen en in dalen, ja overal is God’

Kerkelijk werker Henk Kamminga coördineert en stuurt het ouderenpastoraat binnen de Hervormde gemeente in Nieuwerkerk aan en schreef voor het laatst verschenen kerkblad ‘Onderweg’ onderstaande overweging.

Een groter wordende groep ouderen waar de gemeente passende pastorale zorg aan wil geven. In de lijdensweken staan we stil bij de weg die Jezus voor ons is gegaan. Net zoals Jezus, onderweg met de discipelen, onderwijst over het aankomend lijden. Tot driemaal toe. "De Zoon des mensen zal overgeleverd worden in de handen van mensen en zij zullen Hem doden, en nadat Hij gedood is, zal Hij op de derde dag opstaan." Maar zij begrepen dat woord niet en zij waren bevreesd Hem ernaar te vragen.

Zes dagen later neemt Jezus drie van Zijn discipelen mee een hoge berg op. Voor hun ogen verandert Jezus van gedaante en zien ze een verheerlijkte Jezus. Een stem uit de hemel die klinkt: "Dit is Mijn geliefde Zoon, luister naar Hem!' Een top-ervaring, die ze graag wilden vasthouden en blijvend ervaren. Plotseling was het over en moesten ze de berg weer afdalen, gevolgd door de rauwe werkelijkheid van elke dag. Na de geweldige ervaring boven op de berg, even een stukje hemel op aarde, komen ze in het dal en worden weer geconfronteerd met ruzie, ziekte, trieste verhalen en onmacht.

Zowel op de berg als in het dal gaat het over lijden. Wat is de les die we hieruit kunnen leren? Jezus kent ons lijden, en is nabij bij ziekte, bij verlies van werk, in gebroken relaties. We leven in een gebroken wereld waar lijden een realiteit is. We proberen het te ontvluchten door ons te omringen met altijd een top-ervaring. Maar je kan niet op de berg blijven, want God stuurt je weer deze wereld in. Jezus is de weg van het lijden gegaan, om ons nabij te kunnen zijn en een uitweg te geven. Zelfs door de dood heen. Want Jezus is opgestaan. Met Hem kunnen we het ook in het dal volhouden.

Zoek de rust, stilte en nabijheid van God. Sta stil bij het lijden van Jezus. Leer en groei in het geloof van alle lijdenservaringen die je meemaakt. Maar denk vooral aan de momenten dat God heel dichtbij was en is. Voor Petrus was de ervaring op de berg een hoogtepunt in zijn geloofsleven, die hem aanspoort anderen hiermee te bemoedigen. Zoals hij schrijft in 2 Petrus 1:16-21 "En deze stem hebben wij gehoord, toen deze vanuit de hemel kwam, terwijl wij met Hem op de heilige berg waren. En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart."

Naar het overzicht