Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

ik bouw op U

Op zondag, 17 juli jl., werd er een preek van ds. Slotman gelezen in De Lichtkring dit vanwege de vakantie van ds. Lopers. De preek had als thema: ik bouw op U. De gelezen Bijbel lezingen waren Openbaringen 1 de verzen 9 t/m 20 en Prediker 7 de verzen 8 t/m 14.

De maan is prachtig maar je had hem voor de oorlog eens moeten zien. We kijken allemaal wel eens terug naar de goede oude tijd. Vol van heimwee want vroeger was alles beter. Maar is dat wel zo? Zijn we misschien te vroeg of mogelijk te laat geboren?. Ook in de kerk kun je dat gevoel hebben en verlangen naar de tijd dat er nog verbinding was. Maar wat moeten we ermee? Het geeft namelijk alleen maar frustratie en Prediker schrijft dat het niet getuigt van wijsheid als je dat doet.

Geen vragen dus over het waarom. Die tijden kunnen dus best beter geweest zijn maar blijf er niet in hangen. Wijsheid in de Bijbel is altijd gekoppeld aan God zelf en Zijn zoon is ons als wijsheid gegeven. In Hem zijn alle tijden toen, nu en de toekomst. Hij is de eerste en de laatste Het begin en het eind. Hij omvat alle tijden. Daarom moeten we niet geringschattend doen over vroeger omdat het zo conservatief was want ook toen werkte God. Geloven is een traditie maar wel met een opdracht om de schriften te onderzoeken. En naders doen we Hem tekort. Geen streep door het verleden halen maar soms worstelen we ermee.

Jezus was ook getuige van onze opvoeding en stond ons bij maar kijk niet teveel naar het oude want anders is er te weinig tijd voor het heden. Prediker 1 vers 9 schijft: heb geduld en beheers u. Verafschuw vandaag niet en ergernis heerst in het hart van de dwazen. Het is niet uit Christus en begin bij Hem. Mopper niet want Hij werkt ook vandaag nog in deze tijd. Hij gaat door en plaatst ons in deze wereld met een opdracht. Geniet maar zie op de slechte dagen die Hij ook maakte.  Vaak worden we somber van het slechte nieuws dat er is. We hobbelen van de ene crisis in de andere waar gaat het naar toe.

Maar Christus zegt ik ben de eerste en de laatste. Het loopt altijd op hem uit die overstroomd van liefde voor u. Om ons te vernieuwen en dat geeft rust. Het is een boodschap van hoop. Het komt goed dankzij Hem.

Naar het overzicht