Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. J.W Sparreboom ‘overgave’

Ds. Sparreboom, predikant in de Hervormde gemeente in Nieuwerkerk a/d IJssel, schreef de meditatie voor het januari nummer van hun kerkblad 'Onderweg' over Maria en haar overgave.

Maria zei: Zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord.' Lukas 2: 38. Wanneer we onszelf moeten overgeven, heeft dat vaak een negatieve klank. Overgave betekent dat je moet capituleren. Niet alleen als volk maar ook in de meer persoonlijke betekenis van het woord, kan er een moment komen waarop je jezelf moet overgeven. Maar overgave kan ook een andere klank krijgen. Je geeft jezelf over aan de liefde van je leven, je vertrouwt jezelf toe aan iemand die je liefheeft.

In de tekst horen we van de volkomen overgave van Maria. Zij noemt zichzelf een 'dienares van de Heere'. In zijn boek wijst Huijgen erop dat Maria met deze woorden weliswaar de term gebruikt die voor slavinnen wordt gebruikt, maar dat er vooral enthousiasme en bereidwilligheid in doorklinkt. Hoe komt Maria zover dat zij zichzelf zo volkomen overgeeft? Hoe wordt Maria geroepen? Ineens is er een engel bij Maria. Zij had het zelf allerminst kunnen bedenken, dat zij bezoek zou krijgen van een boodschapper van de Heere! Het eerste wat Maria hoort, is de groet van de engel. In de groet klinkt de blijdschap door die de engel mag overbrengen. De vraag die Maria vervolgens aan de engel stelt, kunnen wij ons wel voorstellen. Maria had talloze tegenwerpingen kunnen geven: te jong, te onervaren, maar ze noemt slechts de vraag dat ze niet weet hoe het zal gebeuren, terwijl zij geen omgang met een man heeft. Maar de engel reikt Maria de mogelijkheid aan: de Heilige Geest zal over haar komen en de kracht van de Allerhoogste zal haar overschaduwen.

Wij worden niet geroepen om moeder van Christus te worden. Wél ontvangen we de roeping om Jezus te volgen in leven en sterven. En als gemeente ontvangen we de roeping om in Nieuwerkerk getuige van Hem te zijn. We hebben wellicht allerlei tegenwerpingen. Maar de roeping geeft geweldige vreugde. We mogen met Gods genade op weg gaan. En we ontvangen de belofte dat de Heilige Geest ons kracht geeft. Met de woorden van het Johannes de Heer-lied mogen we het nieuwe jaar vol overgave ingaan: Heer, ik geef me aan IJ volkomen; 'k Leg mijn al hier voor IJ neer, Opdat Gij in mij zoudt wonen Met Uw Geest, o Heer!

Naar het overzicht