Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Joop Risamasu ‘God heeft geen lockdown’

Op zondagavond, 25 januari, sprak voorganger Joop Risamasu op de afsluitende avond van de week van Gebed in de Nieuwe kerk aan de Beijerinkstraat in Nieuwerkerk a/d IJssel over het thema ‘Blijf in mijn Liefde’ aan de hand van Johannes 15 de verzen 1 t/m 17.

Het is een geweldig thema en een oproep van Christus zo opende Risamasu. Maar het heeft wel een voorwaarde we moeten de geboden houden om in die liefde te blijven. Wij doen dat niet standaard maar Jezus doet die oproep hier wel. De farizeeër die eens bij Jezus kwam (Mat.22:37-39) kreeg als antwoord: “Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.” Blijf in mijn liefde is dus een belangrijk thema in ons leven. Zeker ook in de contacten onderling maar ook met hen die God niet kennen. Het is onze toewijding aan God ook al zijn wij snel afgeleid en worden we continue beïnvloed.

Blijf in mijn liefde is het geheim van ons geloof – God op nummer een en omzien en zorgen voor en naar elkaar. Want dan dragen we die eenheid van Christenen onderling ook uit. Zie het voorbeeld van David en Jonathan in het Bijbelboek Samuel. Het waren vrienden in diepe genegenheid. Ze waren toegewijd aan God en aan elkaar. Zo groot zelfs dat Jonathan bereid was, als opvolger van zijn vader Saul, de troon te laten schieten voor deze vriendschap. Laten we in die liefde blijven de kracht van ons leven. Zeker in deze corona crisis. Want velen zijn ziek en het is ontmoedigend maar er is een plaats voor u en mij bij God. Hij is liefde ondanks onze beperkingen. Ik word daar blij van, aldus Risamasu, het is zo bemoedigend om te weten waar wij Hem mogen ontmoeten.

Blijf in mijn liefde en wij mogen daarover vertellen, over die Heiland! Een oud gezegde is dat men vaak zegt: er is licht aan het eind van de tunnel maar als wij in Gods liefde blijven dan is die tunnel verlicht. God kent geen lockdown Hij is altijd bereikbaar. Zoek Hem in afzondering en misschien wel opnieuw zoekend en lerend of zelfs door nood gedwongen.

Naar het overzicht