Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Kamminga ‘laat het echt Pinksteren worden in je leven’

Kerkelijk werker Henk Kamminga coördineert en stuurt het ouderenpastoraat binnen de Hervormde gemeente in Nieuwerkerk aan en schreef voor het laatst verschenen kerkblad ‘Onderweg’ onderstaande overweging voor Pinksteren.

"Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En als de Geest van Hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal Hij Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, Die in u woont." (Romeinen 8: 10-11)

Jezus is naar de hemel opgevaren. Maar de Heilige Geest zet het werk van Jezus voort op aarde. Nog krachtiger en groter. De Trooster, de Geest van de Waarheid, 'want Hij blijft bij u en zal in u zijn' (Joh. 14:17). Vervuld met de Heilige Geest zijn wij geroepen het Evangelie te brengen in woord en daad. Voor velen blijft de Heilige Geest de grote onbekende van de Drie-eenheid.

Visie-redacteur Femke wil Hem graag beter leren kennen en ging een weekje op zoek naar meer van de Geest. De eerste dag leest ze een boek over de Heilige Geest. Een zin die haar raakt: 'De tegenstander van God wil niet dat we ervaren hoe heerlijk, nuttig en ruimte gevend een relatie met de Geest is. Dus die probeert je ervan te weerhouden om de Heilige Geest te leren kennen en te ervaren.' De tweede dag bezoekt ze een Pinksterkerk. Ze voelt zich wat verloren tussen al die mensen die helemaal enthousiast raken. Maar ze ervaart Gods vrede. Voor haar op dat moment genoeg.

Ze gaat wandelen op de hei. In stilte. Dan hoort ze een fluistering: 'Bel je oude schoolvriendin'. Ze aarzelt, want ze heeft haar al jaren niet gesproken. Waarom zou ze haar bellen? Bovendien weet ze niet of haar nummer nog hetzelfde is. De volgende dag gooit ze haar smoesjes overboord en waagt ze het er toch op. Na een uur herinneringen ophalen, vertelt de vriendin over de rotperiode die achter haar ligt. Het telefoontje noemt ze een knipoog van God.

Op de fiets naar huis dank ik God voor deze week. Ongekend spectaculair was het misschien niet, maar ik ben geraakt door de dingen die de Geest kan doen als ik Hem ruimte geef.' De Heilige Geest ruimte geven: dat raakt de kern. Jezelf overgeven en toewijden aan God. Laat Christus HEERE zijn over je leven. Op alle terreinen. Dagelijks wandelen in geloof. In toewijding en overgave. Dan word je vervuld met de Heilige Geest. Dan worden alle vruchten van de Geest zichtbaar in je leven en mag je gaven van de Heilige Geest ontvangen, Die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals Hij wil' (1 Kor. 12:1 1). Word vervuld met de Geest (Efez. 1:13). Het gaat er niet om dat er meer van Hem zou zijn, alsof Zijn werk in ons kwantitatief is. Het is niet hoeveel wij van de Geest hebben, maar hoeveel de Geest van ons heeft. 'Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden?'(Lukas 1 1 :13)). Bid er maar om en laat het echt Pinksteren worden in je leven.

 

Naar het overzicht