Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Karim Landoulsi ‘Je hebt invloed of je wordt beïnvloed’

Gisterenavond, 15 december jl., opende Karim Landoulsi de eerste avond van het vierde seizoen van TOV4ALL in Het Kruispunt in Nieuwerkerk a/d IJssel. De eerste avond van een vierluik over christen zijn in de praktijk. Het bleek de opmaat voor een bruisend, enthousiast en inspiratievolle avond waar adembenemend werd geluisterd.

Alles begint met een echte ontmoeting, zo opende hij zijn betoog anders gebeurd er niets. Met God is het niet anders maakte hij de aanwezige duidelijk. Wij staan vaak van een afstand te kijken en dus is het lastig een relatie met God te hebben. In de Bijbel staan tal van ontmoetingen die levensveranderend e n het begon al bij Adam. Hij blies er Zijn adem in omdat God een relatie met hem wilde. Hetzelfde gold voor Mozes van wie geschreven staat dat hij vertrouwelijk met God sprak. Mozes had een ontmoeting met God als vrienden onderling. Landoulsi zag hier een directe aanleiding in om in gebed te gaan met God en deed een oproep aan de aanwezigen om tijd en ruimte vrij te maken in hun leven voor God.

De tweede Bijbelse persoon die Landoulsi aanhaalde was David die schreef: “Welzalig wie niet volgt der bozen raad” waarvan hij opmerkte blijft uit de sfeer die je beïnvloed anders ga je mee in het kwaad. Je hebt invloed of je wordt beïnvloed! Tot aan Jezus komst op aarde hadden slechts enkelen uit de Bijbel zo ’n ontmoeting maar na Zijn komst velen en deze waren allen levensveranderend. Zo ook bij Zacheüs. Toen Jezus hem bezocht werd deze verlost van zijn geldlust noch voor Jezus gesproken had. Zijn aanwezigheid bracht dit teweeg. Ontmoet Jezus op dagelijkse basis anders wordt je meegesleurd.

Het laatste Bijbelse voorbeeld die Landoulsi aanhaalde was de bloedvloeiende vrouw. Deze vrouw moest er doorheen en had er alles voor over en de ontmoeting veranderde haar leven voorgoed. Alles begint met ontmoeting met hem en Hij geeft bevrijding, genezing, hoop, liefde, genade en nieuwe kracht zo besloot Landoulsi zijn betoog.

Naar het overzicht