Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Kruisdragen achter Jezus aan

Op zondag, 13 maart jl., werd er in De Lichtkring in Nieuwerkerk a/d IJssel een preek gelezen die de titel ‘Kruisdragen achter Jezus aan’ had aan de hand van Mattheus 16 de verzen 13 t/m 28.

Je zult maar satan genoemd worden en ze komen als zweepslagen aan bij Petrus. Die net nog rots genoemd was door Jezus. Petrus vond niet dat Jezus moest sterven maar Jezus maakt hun duidelijk dat het Pasen moet worden. Duidelijk anders dan wat Petrus en de anderen discipelen voor ogen hadden. Geen zegetocht met confetti maar een lijdensweg tot aan het kruis, Was dat nu wel nodig, kon het niet anders?

Nee, het was de weg van de Vader zo maakt Jezus duidelijk. Deze straf bracht ons licht en genezing. Verworpen door de mensen, gehaat en uitgejouwd deze man verdiende de dood. De vernedering van een kruisdood. Totale ontkenning door de mens, die God helpt met Zijn plan, en hem veroordeelde. Maar Petrus begreep het nog niet. ‘God verhoede dat’ zegt hij. De zoon van de levende God aan een kruis is toch een verhaal zonder glans en glorie en dus krachteloos? Hij ergert zich en rekende op een feest en een blijde menigte.

Jezus laat die droom uiteen vallen en komt met het paasverhaal. Daarnaast legt hij hun uit dat ze ook met lijden te maken krijgen. Smart op smart zullen ze te verduren krijgen.  Ze zullen nee moeten leren zeggen tegen zichzelf. We lezen het vaker in de Bijbel dat de discipelen, lees u en ik, het niet snappen en ook dat is lijden voor Jezus. Hij staat er alleen voor. Zo werd de rots van kort tevoren een valserik want hij deed Jezus pijn want die wist wat er ging komen.  Jezus was niet van beton maar een mens van vlees en bloed en het deed Hem pijn.

De satan gebruikte Petrus maar Jezus gaf niet toe en God bepaalde de weg naar dit offer. Zo is ook de weg achter Jezus aan vol van hoogte en diepte punten net als voor Petrus. Jezus ving hem op want Hij weet dit als geen ander. Een leven lang vechten dat is Jezus volgen. Onze wil is gericht op ons zelf maar Jezus vraagt ons dit opzij te zetten. Hij ging ons hierin voor en volgde de weg van de Vader. Het kruis te moeten dragen was vernederend maar hoe doen wij dat? Wij worden niet vervolgt? Mogelijk zit het voor ons in zaken als twijfel, schuldgevoelens, negeren, aanvechtingen en worstelingen. En ja je kunt God vaarwel zeggen en dan doet het geen pijn meer. Maar dan is het kruis uit je leven en loopt het uit op de dood die Jezus juist overwon. Draag je kruis en je zult het leven behouden schrijft Paulus. Zet u kaarten op Hem en u zult het leven vinden,

Naar het overzicht