Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Laura Nagelkerke 'Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die Hij liefheeft'

Ds. Nagelkerke, predikant in  De Ringvaartkerk in Nieuwerkerk a/d IJssel opent de nieuwe Over en Weer met een overweging over kerst.

Hoe leeft u, leef jij dit jaar toe naar Kerst? Ik heb persoonlijk wel behoefte aan licht in het donker, aan hoop en bemoediging. Er is veel gaande om ons heen en in onze wereld. Vrede lijkt in het klein en in het groot soms een grote wensdroom. Maar laten we ons niet ontmoedigen door het lawaai in ons en om ons. Laten we, juist nu, blijven spreken van hoop en vrede. Kerst laat ons zien dat God maar één klein kwetsbaar mensenkind nodig heeft om Zijn weg van vrede zichtbaar en begaanbaar te maken in deze wereld. U zult bij onze Ringvaartkerk met enige regelmaat de vredesvlag zien wapperen. Want we staan als kerk voor dat rijk van vrede dat komende is in onze wereld. Wij houden met elkaar dat visioen hoog. Juist nu. Die vlag is geen loos gebaar. Vrede is niet een te groot woord, het is juist concreet en tastbaar geworden in Hem die genoemd wordt: Immanuel, God met ons. Het is de verbinding met je buurman of buurvrouw, kerkgenoot of buurtgenoot, die soms zo heel anders denkt en doet als jij. Het is de vrede in jezelf die je uitstraalt om je heen. Zo kan ik er bij. Zo kan ik er wat mee, met dat woord. Het is mijn geloof dat dat woord vrede voor mij vult. We mogen met elkaar de hoop te binnen zingen dat het kan, dat vrederijk waar Jesaja van droomt en de weg van vrede die Jezus ons voorgaat. Vrede is zoveel meer dan zwijgende wapens. Vrede begint misschien wel bij onszelf. En bij de Ene die vrede geeft.

Naar het overzicht