Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Leen Koster ‘alles is open voor God’

Op zondagavond, 22 januari jl., werd de Week van Gebed in Nieuwerkerk afgesloten met een gezamenlijke dienst in De Lichtkring die voor deze gelegenheid goed gevuld was. Gospelzanger en voorganger Leen Koster van de Volle Evangelie gemeente Het Kruispunt ging voor en sprak over het thema van deze week ‘Doe goed zoek recht’.

“We hebben geen aandacht gehad voor Gods geboden in ons doen, denken en leren” zo opende hij zijn betoog. “We hebben genade nodig om de verschillen te overwinnen en de schatten van de diversiteit te ontdekken want alles is open voor God”. Daarnaast had Koster aandacht voor het vele onrecht in de wereld waar recht vaak krom is en benadrukte dat we allen kinderen van de ene God zijn. Het koor Camerata luisterde de dienst op met koor- en gemeente zang.

Naar het overzicht