Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Leen Koster ‘blijf nooit hangen in teleurstelling’

Voorganger Leen Koster schreef onderstaande overweging voor de nieuwsbrief van zijn gemeente Vrije Evangelie gemeente Het Kruispunt in Nieuwerkerk a/d IJssel.

We leven in een tijd waarbij we zien dat de mensheid meer en meer van God afdwaalt. De Bijbel zegt dat eerst de afval zal komen, alvorens onze Here Jezus naar de aarde terug zal keren. Wat we nu allemaal voor onze ogen zien gebeuren staat in Gods Woord opgetekend. Daarom mag dit alles en Zijn komst ons niet overvallen. Laten we waakzaam blijven! De duivel wil niets liever dan dat wij als kinderen van God indutten. Ik dank de Here voor de techniek van de livestreams. Elke zondag kunnen we uitzenden. Fantastisch! Livestreaming is uitstekend om mensen te bereiken met het kostbare evangelie van onze Here Jezus Christus. Tevens is het een zegen voor hen die o.a. vanwege gezondheidsklachten, ouderdom, of om een andere reden, niet (meer) in staat zijn de gemeente te bezoeken. Echter, er is ook een groot gevaar, namelijk, dat men het wel makkelijk vindt om lekker vanuit de luie stoel naar de samenkomsten kijken. Dat hoort zo niet te zijn! Het is nooit Gods bedoeling dat we thuis blijven omdat de samenkomst toch wel wordt uitgezonden. De Bijbel geeft ons namelijk de opdracht om de samenkomsten lijfelijk te bezoeken (Hebreeën 10:25).

Tot slot, nog even iets anders. Blijf nooit hangen in teleurstelling, lieve mensen. God is jou niet vergeten! Al die jaren dat jij je liefde aan anderen hebt gegeven, Hij zag het, hoor. Al het werk dat jij voor Hem en anderen hebt verricht, is van betekenis. Geef nooit op, ga door! Al diegene die jou pijn hebben gedaan, het kan een wond in jouw hart hebben geslagen. Geef je pijn maar aan Jezus. Je staat er niet alleen voor, al voelt het misschien wel zo. De Here zal al Zijn kinderen bijstaan. Vandaag is weer een nieuwe dag! De dag van gisteren is voorbij! Sta op en ga ervoor! God houdt van jou! Hebreeën 6:10  Want God is niet onrechtvaardig, dat Hij uw werk zou vergeten en de liefde, die gij voor zijn naam getoond hebt door de diensten, welke gij de heiligen bewezen hebt en nog bewijst.

Naar het overzicht